Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Annette Johnsson

Universitetslektor

Pedagogik

 

Främsta forskning och undervisningsområden

  • Lärande i grupp
  • IT i undervisning
  • Utbildning i ett globalt perspektiv speciellt utvecklingsländer
  • Lärarutbildning kopplat till skolpraktik

 
Pågående forskning och undervisning

Jag undervisar i pedagogik, på grundläggande såväl som avancerad nivå. Mina forskningsintressen omfattar bland annat lärande i grupp, hur vårt språk och sättet vi utrycker oss på påverkar maktrelationerna i gruppen och därmed lärandet. Utöver detta är jag intresserad av globala perspektiv på utbildningspolicyer såsom de av FN initierade världsomspännande överenskommelserna Education for All, Milleniemålen och senast de 17 målen för hållbar utveckling. Ytterligare ett forskningsintresse är användet av digitala medier i undervisningen, hur detta kan förändra undervisningen på ett grundläggande sätt och därmed också fundamentala strukturer i klassrummet. Kopplat till lärande i skolan ser jag också lärarutbildningen som synnerligen viktig, dess innehåll och utvecklingen av detta.

 


Publikationer


Avhandling, monografi
Johnsson, A. (2009) Dialogues on the net: power structures in asynchronous discussion in the context of a web based teacher training course, School of Teacher Education, Malmö University, Diss. Lund : Lunds universitet
 

Antologier
Johnsson, A. (2007) Så du är svensk? – Institutionella praktiker i det svenska samhället i “Språk och begränsningar – om språk och identitetsskapande i några litterära verk” Redaktör Marie Carlson, Göteborgs universitet, 2007

Johnsson, A., (2012) Maktstrukturer i en diskussion på nätet om hållbar utveckling I Skola och naturvetenskap : - politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning Red. Helge Strömdahl & Lena Tibell, Studentlitteratur, Lund

 

Artiklar
Johnsson, A., (2011) Power structures in dialogues on the Net – when group composition Is considered, International Journal of Web Based Communities, 4 (8)

 

Konferensbidrag
Johnsson, A. (2009) Taking the Floor in Computer Mediated Discussions; the Impact of Gender Composition in Groups on Female and Male Behaviour, The 7th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2009,10-13 July, 2009, Orlando, FL, USA

Johnsson, A. (2009) Agreement and supportive remarks in group communication; the impact of group composition, The 7th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2009,10-13 July, 2009, Orlando, FL, USA

Johnsson, A. (2006) Lärarstudenters metaanalys av grupparbete [Teacher students’ meta-analysis of group work], Netlearning, Ronneby, 8-10 maj 2006

Johnsson, A. (2006) What Impact does the Level of Dialogicality have on a Discussion on the Net and its Outcome? Nordic Educational Research Association, Örebro, Sverige, 9-11 mars 2006

Malmberg, C., Johnsson, A., Svingby, G. (2005) Patterns of interaction in computer supported collaborative learning environments 11th European conference for research on learning and instruction, Cypern, 22-27/8-05

Johnsson, A. (2005) Lärarstudenters analys av sitt eget lärande och deltagande I grupparbete [Teacher students’ analysis of their own learning and participation in group work] National conference for Teacher trainers in Natural Science Education - NALUT 19-21 oktober 2005, Malmö

 

Rapport
Sverige. Skolinspektionen (2013). Arbetsplatsförlagt lärande: lärlingsutbildningen för vuxna. Stockholm: Skolinspektionen.

 

Foto på Annette Johnsson av Jessica Björck
E-post: annette.johnsson [at] soc.lu.se

Universitetslektor

Pedagogik

31

Bakgrund

Annette Johnsson har disputerat i pedagogik på lärarutbildningen vid Malmö högskola. Hon har även arbetat för UNESCO med globala utbildningspolicyer samt för Skolinspektionen med inspektion och kvalitetsgranskning samt utvecklingsprojekt i Kambodja.

Forskningsmiljö

Skolan som omstritt område: Inom denna forskarmiljö undersöker vi förändringarna i skolan och dess följder för det sociala berättandet, institutioner, identiteter och praktiker genom tid och rum.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten