Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Föräldrars strategier kring barns utbildning i urbana Ostasien får 5 miljoner kronor

Riksbankens Jubileumsfond har gett ett anslag på nära 5 miljoner kronor till doktor i sociologi Lisa Eklund, tillsammans med Kristina Göransson vid socialhögskolan, för projektet Föräldrars strategier kring barns utbildning i Kina, Sydkorea och Singapore: En jämförande etnografisk studie.

Abstract:

Projektet är en jämförande etnografisk studie av föräldrars pedagogiska omsorgsarbete i Seoul, Shanghai och Singapore.

Syftet med projektet är att studera skiftande normer och rutiner vad gäller föräldrars strategier kring unga barns utbildning i urbana Ostasien. I synnerhet avser projektet undersöka föräldrars strategier i relation till föreställningar om humankapital och social mobilitet, samt kön, klass och generation. Det etnografiska materialet ska samlas in genom intervjuer, observationer, informanters loggböcker och fotografier med relevans för deras dagliga rutiner kring barnens skolgång. Projekttiden är tre år. Projektgruppen har lång erfarenhet av forskning om familjerelationer i Asien.Resultaten förväntas generera viktig empirisk, teoretisk och metodologisk kunskap. Resultaten har betydelse för den empiriska förståelsen av föräldrars erfarenheter, föreställningar och strategier kring barns utbildning, liksom hur föräldrar utmanar, omförhandlar och/eller reproducerar ideologier om humankapital, befolkningskvalitet och utbildning. Projektet förväntas även bidra till en kontextuell förståelse av föräldrars strategier kring barns utbildning som ser bortom simplifierade förklaringsmodeller grundade på ’asiatiska värderingar’ och ’konfucianska traditioner’. Slutligen bidrar projektet till utvecklingen av kvalitativa komparativa metoder.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Läs om projektet på rj.se

Lisa Eklunds personliga sida här på Sociologiska institutionens webbplats

 

Lisa Eklund är Universitetslektor på Sociologiska institutionen i Lund.

Lisa Eklund

Senaste artiklar

2017-11-16
Undervakning och medborgarjournalistik. Gör filmandet gatan säkrare?
Undervakning och medborgarjournalistik. Gör filmandet gatan säkrare?
2017-11-14
Är den grova organiserade brottsligheten bara ett polisiärt problem?
Är den grova organiserade brottsligheten bara ett polisiärt problem?
2017-11-07
35 miljoner för forskning om makteliter inom civilsamhället
35 miljoner för forskning om makteliter inom civilsamhället
2017-11-02
Föräldrars strategier kring barns utbildning i urbana Ostasien får 5 miljoner kronor
Föräldrars strategier kring barns utbildning i urbana Ostasien får 5 miljoner kronor
2017-10-25
Maria Gómez har försvarat sin avhandling
Maria Gómez har försvarat sin avhandling

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten