Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Våra ämnen i omvärlden

Här kan du få tips på evenemang som handlar om våra ämnen: sociologi, socialantropologi och pedagogik.

2016, Mars

Hur ska det gå för Malmö - delad stad?

Staffan Lindberg, professor emeritus i sociologi, Lunds universitet

Hur ska det gå för Malmö - delad stad? är en studiecirkel som ger oss möjlighet att förstå Malmö som ett samhälle både idag och förr. Eftersom Malmö är Sveriges mest etniskt blandade stad, kommer cirkeln att ta upp hur denna mångfald ser ut och hur olika grupper relaterar till varandra, när det gäller samarbete, konflikter och skilda världar. Hur ser försörjningen och inkomstfördelningen ut i det nya tjänstesamhället jämfört med det gamla fabrikssamhället? Hur ska den ökande befolkningen och de många nyanlända flyktingarna få jobb och komma in i samhället? Hur klarar Malmös kommunledning och politiker att organisera allt detta. Är ’åter-industrialisering’ en möjlighet? Cirkeln är deltagarstyrd med stark möjlighet att påverka vilka frågor vi tar upp och vilka aktiviteter vi ska satsa på. Samtal och förståelse är målet.

Startdatum: 2 mars 2016

Cirkelledare: Staffan Lindberg

Kontakt: Staffan.Lindberg [at] soc.lu.se Tel. 0709 62 54 68

 

2015, september

Malmö delad stad- en sociologi för alla

Staffan Lindberg, professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet.


Malmö - delad stad är en studiecirkel som ger oss möjlighet att förstå Malmö som ett samhälle både idag och förr. Eftersom Malmö är Sveriges mest etniskt blandade stad, kommer cirkeln att ta upp hur denna mångfald ser ut och hur olika grupper relaterar till varandra, när det gäller samarbete, konflikter och skilda världar.

Kan sociologi som vetenskap bidra till en djupare insikt om hur vi bäst kan leva tillsammans och handla som demokratiska medborgare i framtiden för att bidra till ett socialt hållbart samhälle?
Cirkeln består av föreläsningar, litteratur, filmer, diskussioner och intervjuer med Malmöungdomar. Vi kommer att söka svar på de frågor som nämns i inledningen av cirkelbeskrivningen, men också på de nya frågor som väcks hos cirkeldeltagarna. Vi kommer att lära ny saker tillsammans!

Startdatum: 9 september 2015

Veckodagar: Onsdag(ar)

Tidpunkt: 18.00 - 20.15

Antal tillfällen: 10

Arrangör: ABF Malmö

Cirkelledare: Staffan Lindberg

 

2015, april

Hur kan vi förstå Malmö? Mot en "sociologi för alla"

Staffan Lindberg, professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet.

 

Tid: Tisdag 28 april 19:00

Lokal/sal: Gemenskapen
Adress: Spånehusvägen 83, Malmö

Sociologin om Malmö tar sin utgångspunkt i människor och grupper i Malmö, deras livsvillkor och deras samspel med varandra inom arbetslivet, bostadskvarteren, skolorna och på fritiden. Hur ser skillnaderna ut, hur förhåller sig olika grupper till varandra? Samarbeten, skilda världar, konflikter? Vad upprätthåller skillnader och ojämlikhet? Vad kan skapa samarbete och gemenskap mellan olika grupper?

Fri entré.

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten