Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Susanne Boethius

Filosofie doktor

Sociologi

Forskningsområden

  • Behandling av män som använder våld i nära relationer
  • Interaktionism
  • Kriminologi

Pågående forskning

Just nu arbetar jag med att analysera material som samlades in i samband med arbetet med min avhandling "Män, våld och moralarbete". Min forskning har sin utgångspunkt i en speciell grupp män, nämligen män som sökt sig till verksamheter där det arbetas med våld i nära relationer.

 

Avhandling

Den 2 oktober 2015 försvarade jag min avhandling "Män, våld och moralarbete. Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer".

Det empiriska underlaget i avhandlingen utgörs dels av hjälpsökande mäns svar på ett omfattande frågeformulär, dels av intervjuer med en del av dessa män. I avhandlingen presenteras männens rapporterade effekter av behandlingen men främst analyseras männens moralarbete i förhållande till våldsutövning, våldsutsatthet och behandling. Samtliga intervjuade män framhåller nämligen moraliskt försvarbara identitetsbeskrivningar och i boken identifieras hur männen, med hjälp av redovisande förklaringar och stödjande karaktärsframställningar, genomför detta moralarbete.  

 

 

Undervisning 2015/2016

  • Kriminologiprogrammet, KRIA35
  • Kvantitativ metod
  • Socialpsykologi
  • Sociologisk teori
  • Uppsatskoordinator, C-nivå
  • Handleder kandidatstudenter

 

Tidigare projekt

2008-2010 arbetade Susanne Boëthius tillsammans med Socialstyrelsen med en utvärdering av socialtjänstanknutna mansverksamheter. Utvärderingen har bland annat presenterats i rapporten Behandling av män som utövar våld i nära relationer –en utvärdering (Socialstyrelsen, 2010).

Publikationer

(hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas)

Susanne Boethius
E-post: susanne.boethius [at] soc.lu.se

Lärare

Sociologi

+460462228740

Paradisgatan 5,

31

 

Susanne Boëthius är aktiv i forskningsmiljön Kriminalvetenskapligt nätverk. Hon undervisar studenter i sociologisk teori och metod samt är engagerad i kandidatprogrammet i kriminologi. Boëthius har presenterat sin forskning på flertalet internationella konferenser och skrivit avhandlingen "Män, våld och moralarbete".  I april 2015 blev hon Project Manager för EU-projektet QuInnE. Susanne har tidigare varit visiting scholar vid Glasgow Caledonian University i Skottland.

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten