Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterprogram i sociologi

Avancerad nivå, sociologi, 120 hp, Startar HT.
SASCO Masterprogram i sociologi, 120 högskolepoäng

Startar alltid under höstterminen. Sök därför till programmet under perioden 15 mars-15 april

Utbildningen i sociologi på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Inom ramen för programmet kan du i stor utsträckning själv välja bland de kurser som ingår i utbudet utifrån eget intresse och framtida behov. Programmet syftar till att utveckla ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i sociologi. Programmet leder till en filosofie masterexamen, huvudområde sociologi (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Sociology).
 

Programstruktur

Termin 1

Termin 2

  • Fördjupningskurs på avancerad nivå, 15 hp
  • Vetenskapsteori om 7,5 hp samt valfri metod eller vetenskapsteori om 7,5 hp, samtliga kurser på avancerad nivå.

Termin 3

  • Valfria kurser, utlandsstudier eller praktik om 30 hp

Termin 4

  • Examensarbete för masterexamen 30 hp

Vill du se programstrukturen före HT13, e-posta institutionen: studievagledare [at] soc.lu.se

 

Innehåll

Första terminen består av kursen SOCN03 Klassisk och modern teori 15 hp, samt SOCN06 Sociologi: Metod och samhällsanalys 15 hp.

Andra terminen består antingen av SOCN04 Moderna klassiker eller eventuellt en annan teorikurs på avancerad nivå inom sociologi, samt SIMM23 vetenskapsteori 7,5 hp och valfri SIMM-kurs 7,5 hp.

Den tredje terminen läser du valfria kurser, vilket gör det möjligt att profilera utbildningen utifrån ditt eget specifika intresse. Dessa 30 högskolepoäng kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten på grund- eller avancerad nivå eller utgöras av utlandsstudier. Kurserna väljs i samråd med programansvarig.

Under termin fyra, som är den sista, skriver du din masteruppsats (30 hp). Alla kurser måste då vara avklarade dvs 90 hp. Val av kurser inom programmet görs i samråd med studievägledare/programansvarig för att se till att kraven på obligatoriska kurser och moment uppfylls.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande.


Sök programmet

Sök programmet via lu.se
 

Har du inte tid för två års studier?

Ett-årig magisterexamen

Du kan också välja att avsluta din masterutbildning efter bara ett år och istället ta ut en magisterexamen omfattande 60 hp (Degree of Master of Science (One Year), Major: Sociology). Då enligt följande programstruktur (gäller fr o m HT13):

Termin 1

  • Sociologi: Klassisk och modern teori, 15 högskolepoäng (SOCN03)
  • Sociologi: Metod och samhällsanalys, 15 högskolepoäng (SOCN06)

Termin 2

  • Valfri kurs på avancerad nivå om 15 högskolepoäng
  • Examensarbete för magisterexamen, 15 högskolepoäng

Vill du se programstrukturen för detta magisterprogram före HT13, e-posta institutionen: studievagledare [at] soc.lu.se

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten