Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansökan och riktlinjer

 Allmänna riktlinjer

 • Den sökande ska ägna sin MFS-studie till uppsats på grund. eller avancerad nivå och ha minst 150 högskolepoäng vid utresan.
 • Den sökande får inte ha påbörjat studier på forskarnivå.
 • Den sökande får inte tidigare ha blivit beviljad MFS stipendium eller ett annat Sida-finansierat stipendium för samma typ av studie som ansökan avser. Annan relevant erfarenhet, exempelvis studier eller vistelse i u-land är inget hinder för ansökan.  
 • Den sökande ska vara svensk medborgare eller ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. Om den sökande har innehar dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) är det inte tillåtet att genomföra MFS studien i det andra hemlandet även om det finns med på OECD DAC-listan.  Sökanden som är från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska vara fast boende i Sverige sedan minst ett år för att bli beviljade MFS stipendium.
 • Den sökande skall ha goda kunskaper i engelska. I de fall värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska skall den sökande ha dokumenterat goda kunskaper i det språket.
 • Den sökande skall ha dokumenterade förkunskaper inom relevant ämnesområde.

Ansökan

Hur söker jag MFS-stipendium? Du själv, i samråd med din handledare, utvecklar ett genomförbart projekt och formulerar en projektbeskrivning. Handledaren i Sverige är den person som vanligtvis fungerar som din handledare på institutionen.

Du ska också på ett så tidigt stadium som möjligt upprätta kontakt med någon som kan fungera som kontaktperson i fält (contact person in the field). Kontaktperson i fält kan t ex vara en inhemsk forskare/tjänsteman, en anställd vid biståndsprojekt eller en extern forskare som befinner sig i värdlandet på forskningsarbete. Han/hon ska framför allt hjälpa till med praktiska frågor som att få de kontakter som är nödvändiga för din studie.

Observera att ansökan om stipendium bör göras terminen innan du avser att göra din fältstudie. Om man söker på våren kan man göra fältstudier under sommaren.

Följande formuleringar kan användas när du inför din stipendieansökan tar kontakt med potentiella kontaktpersoner i fält:

Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) gives through its Minor Field Study Programme the opportunity for Swedish under-graduate students to perform a field study in a developing country. The purpose is to increase Swedish students knowledge about developing countries. The student shall on his/her return to Sweden write a thesis which shall be delivered to Sida and the institution where the student is active. The student has a supervisor in Sweden who will advise the student regarding choice of subject, literature etc. She/he shall also approve the students final report.

The supervisor/contact person in the field shall:

- introduce the student to authorities, institutions and persons who may be of help
- secure necessary authorization (normally not needed)
- try to assist the student with practical arrangements when necessary - such as transport, lodging, security questions.

Detta ska ansökan innehålla

Ansökningsblankett med personuppgifter, sammanställning av studiemeriter (LADOK-utdrag) samt en projektbeskrivning på 5-6 sidor. Beskrivningen ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • preliminär titel
 • introduktion till landet och ämnet
 • syfte/målsättning
 • frågeställningar
 • teori
 • metod för studien
 • källhänvisningar
 • budget

En kommitte vid institutionen bedömer de ansökningar som har kommit in och väljer ut vilka som ska få ett stipendium. Processen tar ca 2-3 veckor.

Ansökningsblankett till MFS (PDF)
 

Läs vidare på våra sidor om

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten