Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förberedelse och redovisning

Förberedelser

Förutsatt att du fått ett stipendium så ska du:

Genomgå en obligatorisk förberedelsekurs under två dagar vid Göteborgs universitet. Anmälan till förberedelsekursen måste göras fyra veckor innan kursen börjar på MFS-portalen www.mfs.nu.

Själv undersöka resealternativ. För utlandsresan kan du t.ex kontakta Tranås Resebyrå som är specialiserade på resor till u-länder (0140-37 50 10 resor till Afrika eller 0140-37 50 20 - resor övriga världen). Andra formaliteter såsom visum ordnar du också själv.

Se till att hälsoundersökning och vaccination sker i god tid.

Du måste ha en reseförsäkring


Redovisning av studien

MFSet ska redovisas i form av en skriftlig kandidat-, magister eller masteruppsats på engelska. Direkt efter hemkomst skall studenten ta kontakt med sin handledare för att diskutera disposition och färdigställande av uppsatsen. Under arbetets gång förväntas handledaren i Sverige vara behjälplig med råd och stöd. Uppsatsen bör vara färdig senast 4-6 månader efter avslutad u-landsvistelse.

Tänk på att uppsatsens titelsida ska innehålla orden "Report from a Minor Field Study, Jan-March 2008" (exempel). Det ska även finnas en sida med Abstract och s.k. keywords för lätt katalogisering. Läs gärna de MFS-uppsatser som finns publicerade på www.mfs.nu.

När uppsatsen är examinerad och klar, ska slutversionen skickas som PDF-fil till MFS-handläggaren - som publicerar arbetet på MFS-portalen www.mfs.nu. Denna återrapportering till Sida är mycket viktig för institutionens möjligheter att kunna dela ut MFS-stipendier också i framtiden.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten