Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Minor Field Studies (MFS)

Sida ger studenter möjlighet att tillbringa 8-10 veckor i ett utvecklingsland genom sitt Minor Field Study-stipendium. Som stipendiat får du utföra en mindre fältstudie inför uppsatsarbete på kandidat-, magister-, eller masternivå. Just nu ligger stipendiet på cirka 27 000 kr.

Studenter.

 

Vänligen observera att det ingen utlysning av MFS-stipendier kommer att ske nu under hösten 2016. Information om nästa års utlysning kommer att publiceras här så fort vi har ett datum.

 

Interna stipendier

Interna stipendier kan sökas av studenter vid Lunds universitet som läser sociologi, socialantropologi eller pedagogik och som vill göra en fältstudie i utvecklingsland som underlag för en kandidat-, magister eller masteruppsats.

Behörighetskrav specificeras under vår sida om ansökan och riktlinjer.

Externa stipendier

Externa stipendier kan sökas av studenter vid andra institutioner som skriver uppsats inom, eller mycket närliggande våra ämnesområden (sociologi, socialantropologi och pedagogik).

Man måste inte vara student inom något av dessa tre ämnen, men ska för att kunna konkurrera om stipendierna presentera en projektbeskrivning med en ansats (problemställning/teori/metod) som kan anses vara sociologisk/socialantropologisk/pedagogisk- och som vi därmed också kan bedöma relevansen av.

Ämnen

Arbetsinriktningen på din studie ska ha utvecklingsrelevans, dvs på något sätt beröra frågor som svenskt biståndsamarbete arbetar med; fattigdom och ekonomisk utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och undersektorer inom de övergripande målen som till exempel hälsa och HIV/AIDS, utbildning, urban utveckling, miljöfrågor, konflikthantering.

Läs mer på www.sida.se

Möt några MFS-stipendiater

Varje år åker ett flertal studenter iväg på Minor field studies-stipentiet. Här under kan du läsa några av deras berättelser och se deras uppsatser.

Bredda kompetens

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos svenska universitet och högskolor, som är viktiga samarbetspartners för Sida inom det internationella utvecklingssamarbetet. Vid Sida administreras MFS av Universitets- och högskolerådet.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten