Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Anders Kjellberg november 2022. Foto: Emma Lord.

Anders Kjellberg

Professor emeritus

Porträtt Anders Kjellberg november 2022. Foto: Emma Lord.

Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin

Författare

 • Anders Kjellberg

Redaktör

 • Lars Lagergren
 • Annette Thörnquist

Summary, in Swedish

Under 2006 publicerades av CKS (Centrum för kommunstrategiska studier, Norrköping) i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping) och Metalls avdelning 97 i Finspång boken "Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet". Ett av kapitlen är "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (sid 177-239) av Anders Kjellberg. Här analyseras framväxten av koncernfackligt samarbete med utgångspunkt från de båda stora metallindustrierna i Finspång, dvs (1) turbinbolaget (under lång tid kallat STAL) som tillhört följande koncerner: Asea, ABB, Alstom och idag Siemens, samt (2) Finspongs Metallverk som 1942 köptes av Svenska Metallverken, som i sin tur förvärvades av Grängeskoncernen. Idag (2006) tillhör aluminiumdelen av metallverken SAPA och koppardelen Outokumpu (Outokumpu Copper förvärvades 2005 av riskkapitalbolaget Nordic Capital och bytte senare namn till Luvata Copper Products; 2011 köptes det av tyska koncernen Aurubis som samma år belutade avveckla hela verksamheten i Finspång och fram till 2013 flytta den till Holland och USA). Även det koncernfackliga samarbetet inom ett antal andra verkstads- och metallföretag berörs, liksom hur arbetsgivarnas och Metallindustriarbetareförbundets inställning till sådant samarbete förändrats med tiden.Övriga kapitel i boken är:

Sten O Karlsson "Som det rika landet Gosen. 1938 års Finspångsundersökning i backspegeln"

Mia Thorell "En nations främsta tillgång är barnen"

Torbjörn Andersson "Fotbollen i Finspång"

Zoran Slavnic "Finska och jugoslaviska gästarbetare i Finspång"

Lars Lagergren "Yrkesskolan i tiden. En konjunkturanpassad historia om samförstånd"

Annette Thörnquist "Asbestproblemets hantering vid en verkstadsindustri. Stal i Finspång"Boken vill lyfta fram en bit av den svenska 1900-talshistorien ur ett lokalt perspektiv. Syftet är att genom ett antal begränsade nedslag i en och samma lokala miljö belysa några drag i det svenska ”folkhemmets” utveckling. Miljön är Finspång, ett av många svenska samhällen som byggdes upp kring stora industrier. Ett återkommande tema i kapitlen är samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, myndigheter och folkrörelser, vilket problematiseras och diskuteras utifrån olika ansatser. I boken behandlas arbetarnas bostads- och levnadsvillkor, barnomsorgen, idrottsrörelsens etablering genom fotbollen, arbetskraftsinvandringen ur ett gästarbetarperspektiv, den lokala inbyggda yrkesskolan, det koncernfackliga samarbetet samt arbetarskyddet med fokus mot asbestproblemet. Följ med på en resa i tiden i industrisamhället Finspång!

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Sidor

177-239

Publikation/Tidskrift/Serie

Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) & Arbetslivsinstitutet

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • industrial relations
 • sociologi
 • verkstadsklubb
 • fackklubb
 • industrisamhälle
 • partsrelationer
 • SIF
 • Metall
 • Finspång
 • Metallindustriarbetareförbundet
 • Siemens
 • SAPA
 • Outokumpu
 • koncernfackligt samarbete
 • arbetare
 • koncernfack
 • tjänstemän
 • fackliga organisationer
 • fackförening
 • fackförbund
 • folkhemmet
 • STAL
 • Asea
 • ABB
 • arbetsliv
 • sociology
 • sociologiska institutionen
 • arbetsmarknad
 • department of sociology
 • koncernfack
 • koncernfackligt samarbete
 • Metall
 • Finspång
 • Västerås
 • Stockholm
 • STAL
 • Asea
 • ABB
 • Siemens
 • Svenska Metallverken
 • verkstadsklubb

Status

Published

Projekt

 • Arbetsgivarorganisationers kulturer och strategier

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-89336-38-0