Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin

Författare:
 • Anders Kjellberg
Redaktör:
 • Lars Lagergren
 • Annette Thörnquist
Publiceringsår: 2006
Språk: Svenska
Sidor: 177-239
Publikation/Tidskrift/Serie: Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) & Arbetslivsinstitutet
Ytterligare information: Anders Kjellbergs hemsida Hela boken finns här i fulltext

Bokkapitlet om koncernfackligt samarbete kan laddas ned här

2009 köptes Sapa Industriservice i Finspång av Coor Service Management, som startades 1998 och ägs av investmentbolaget Cinven. Coor Service Management hade 2011 4.300 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien, varav 300 i Finspång.
År 2012 bestod Sapa:s verksamhet i Finspång av Sapa Profiler AB, Sapa Profilbearbetning, Sapa Heat Transfer (tillverkar aluminiumband för värmeväxlare - främst till bilindustrin - med valsverk i Finspång och Shanghai) samt Sapa Technology, som är koncernens centrala forsknings- och utvecklingsenhet med ett 70-tal anställda i Finspång. I Shanghai har Sapa Technology etablerat en forsknings- och utvecklingsenhet med ett 20-tal anställda. Av Sapa Heat Transfers ca 1.000 anställda 2012 fanns hälften i Finspång och hälften i Shanghai. Den 16/10 2012 meddelades att norska koncernen Orkla ASA och Norsk Hydro ASA beslutat slå samman sina aluminiumverksamheter under namnet Sapa. Orkla-ägda Sapa Profiler i Finspång och Sapa Byggnadssystem i Vetlanda ingick i uppgörelsen medan avsikten var att sälja Sapa Heat Transfer. I december 2013 bytte Sapa Heat Transfer AB namn till Gränges AB. Motivet var att tydliggöra att Finspångsföretaget blev ett mer fristående bolag. Till bilden hörde att Sapa hade sitt ursprung i Gränges AB, som tillverkade aluminium- och plastprodukter. Vid slutet av 2013 hade företaget (det nya Gränges AB) 383 anställda i Finspång (SVT Östnytt 2/12 2013).

Outokumpu Copper förvärvades 2005 av riskkapitalbolaget Nordic Capital och bytte senare namn till Luvata Copper Products; Den 1 september 2011 köptes det av tyska koncernen Aurubis som i november samma år beslutade avveckla hela verksamheten i Finspång och år 2013 flytta den till Holland och USA. Det motiverades med överkapacitet i företaget. Vid slutet av 2011 sysselsatte tillverkningen av tunna kopparband (gjutning, smältning, valsning och skärning) 190 arbetare och tjänstemän i Finspång, varav 7 inom utvecklingsavdelningen. I Västerås sysselsätter Aurubis Sweden AB ca 40 personer. All verksamhet i Finspång planeras vara avvecklad 30 september 2013. Aurubis är ledande inom integrerade kopparprodukter och störst i världen på kopparåtervinning. Koncernen hade 2013 ca 6.400 anställda runtom i världen. Huvudkontoret finns i Hamburg.

I slutet av augusti 2011 meddelade koncernledningen för Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) att ångturbintillverkningen i Finspång skulle flyttas till Görlitz i Tyskland. Enligt Dagens Industri (30/8 2011) kom beskedet som en chock för den svenske vd:n Jan-Erik Rydén. Kvar i Finspång blev tillverkningen av gasturbiner. Även i fortsättningen skulle utvecklingen och servicen av ångturbiner ske i Finspång. Totalt arbetade vid denna tidpunkt 2.700 personer på Siemens i Finspång. Redan 1/2 2012 tillträdde en ny vd med uppgift att koncentrera tillverkningen av gasturbiner till Finspång och avveckla produktionen av ångturbiner på orten, vilket betyder att sedan de redan beställda ångturbinerna (ordervärde 4 miljarder kronor) färdigställts kommer inga sådana turbiner längre att tillverkas i Finspång (Dagens Industri 3/4 2012). En andra förändring var att sätta större prispress på underleverantörerna genom att konkurrensutsätta dem på ett annat sätt än tidigare. År 2013 är det hundra år sedan turbinbolaget, som då hette Turbin AB De Laval Ljungström, startade i Finspång. Efter fyra års utvecklingsarbete i Finspång levererades under 2013 den första nya gasturbinen SGT-750 till kund (DI 30/1 2013).

Abstract english

Under 2006 publicerades av CKS (Centrum för kommunstrategiska studier, Norrköping) i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping) och Metalls avdelning 97 i Finspång boken "Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet". Ett av kapitlen är "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (sid 177-239) av Anders Kjellberg. Här analyseras framväxten av koncernfackligt samarbete med utgångspunkt från de båda stora metallindustrierna i Finspång, dvs (1) turbinbolaget (under lång tid kallat STAL) som tillhört följande koncerner: Asea, ABB, Alstom och idag Siemens, samt (2) Finspongs Metallverk som 1942 köptes av Svenska Metallverken, som i sin tur förvärvades av Grängeskoncernen. Idag (2006) tillhör aluminiumdelen av metallverken SAPA och koppardelen Outokumpu (Outokumpu Copper förvärvades 2005 av riskkapitalbolaget Nordic Capital och bytte senare namn till Luvata Copper Products; 2011 köptes det av tyska koncernen Aurubis som samma år belutade avveckla hela verksamheten i Finspång och fram till 2013 flytta den till Holland och USA). Även det koncernfackliga samarbetet inom ett antal andra verkstads- och metallföretag berörs, liksom hur arbetsgivarnas och Metallindustriarbetareförbundets inställning till sådant samarbete förändrats med tiden.Övriga kapitel i boken är:

Sten O Karlsson "Som det rika landet Gosen. 1938 års Finspångsundersökning i backspegeln"

Mia Thorell "En nations främsta tillgång är barnen"

Torbjörn Andersson "Fotbollen i Finspång"

Zoran Slavnic "Finska och jugoslaviska gästarbetare i Finspång"

Lars Lagergren "Yrkesskolan i tiden. En konjunkturanpassad historia om samförstånd"

Annette Thörnquist "Asbestproblemets hantering vid en verkstadsindustri. Stal i Finspång"Boken vill lyfta fram en bit av den svenska 1900-talshistorien ur ett lokalt perspektiv. Syftet är att genom ett antal begränsade nedslag i en och samma lokala miljö belysa några drag i det svenska ”folkhemmets” utveckling. Miljön är Finspång, ett av många svenska samhällen som byggdes upp kring stora industrier. Ett återkommande tema i kapitlen är samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, myndigheter och folkrörelser, vilket problematiseras och diskuteras utifrån olika ansatser. I boken behandlas arbetarnas bostads- och levnadsvillkor, barnomsorgen, idrottsrörelsens etablering genom fotbollen, arbetskraftsinvandringen ur ett gästarbetarperspektiv, den lokala inbyggda yrkesskolan, det koncernfackliga samarbetet samt arbetarskyddet med fokus mot asbestproblemet. Följ med på en resa i tiden i industrisamhället Finspång!
The chapter "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (pp. 177-239) by Anders Kjellberg analyzes the rise and development of trade union cooperation within groups in Swedish metal industry. Special attention is paid to the two large metal enterprises in Finspång, situated in the northern part of the province of Östergötland:

(1) the turbine company (for a long period of time called STAL), which were owned by the following groups: Asea, ABB, Alstom and today Siemens,

(2) the aluminium and copper company Finspongs Metallverk, in 1942 bought by Svenska Metallverken in Västerås, which in turn was acquired by the Gränges Group. Today (2006) the aluminium production belongs to the SAPA and the copper part to the Finnish-owned Outokumpu (in 2005 Outokumpu Copper was aquired by Nordic Capital and changed later name to Luvata; in 2011 the German Aurubis group bought Luvata Rolled Products and decided in the same year to move it to Holland and USA in 2013). The rise of union cooperation within other Swedish metal and engineering groups is also discussed as well as the attitudes of employers and the changing strategies of the Swedish Metalworkers' Union towards union group activities.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • industrial relations
 • sociologi
 • verkstadsklubb
 • fackklubb
 • industrisamhälle
 • partsrelationer
 • SIF
 • Metall
 • Finspång
 • Metallindustriarbetareförbundet
 • Siemens
 • SAPA
 • Outokumpu
 • koncernfackligt samarbete
 • arbetare
 • koncernfack
 • tjänstemän
 • fackliga organisationer
 • fackförening
 • fackförbund
 • folkhemmet
 • STAL
 • Asea
 • ABB
 • arbetsliv
 • sociology
 • sociologiska institutionen
 • arbetsmarknad
 • department of sociology
 • koncernfack
 • koncernfackligt samarbete
 • Metall
 • Finspång
 • Västerås
 • Stockholm
 • STAL
 • Asea
 • ABB
 • Siemens
 • Svenska Metallverken
 • verkstadsklubb

Other

Published
 • Arbetsgivarorganisationers kulturer och strategier
 • ISBN: 91-89336-38-0
Anders Kjellberg
E-post: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 88 47

337

31

Forskningsprojekt

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte). Tillsammans med Olle Frödin.

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv (Forte)

Collective Bargaining in Europe (European Trade Union Institute, ETUI, Bryssel)

Trade Unions in Europe (European Trade Union Institute, Bryssel)

Anställningsbidrag inom handeln (Handelsrådet). Tillsammans med Olle Frödin, Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg.

Skriftförteckning

Priser och utmärkelser

Arbetslöshetskassornas Samorganisa-tions forskningspris 2015 för forskning  om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Rudolf Meidner-priset 1998 för boken Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige (1997; uppdaterad och utvidgad upplaga 2001). Lars Salvius-föreningens stipendium 2001 och 2015. Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2018 (hederspris) tilldelad boken Arbete & Välfärd (Åke Sandberg red.) i vilken jag medverkar med ett kapitel.

Doktorsavhandling

Facklig organisering i tolv länder (Arkiv förlag 1983). Handledare: professor Göran Therborn. Opponent: professor Walter Korpi.

Citeringsanalys 1996-2005 att läsa på vetenskapsbloggen Forskningspolitik

Avhandlingen skrevs inom forsknings-projektet "Sverige under socialdemokratin 1932-76" (projektledare: Göran Therborn). Annan publikation av Anders Kjellberg från projektet: "Från industriell demokrati till medbestämmande" (1981)

Intervjuer i urval

Syndicalismes (1/4) - Europe: malaise dans la représentation (franska radiokanalen France Culture 16/2 2015)

Jannike skulle böta sex månadslöner. Den svenska modellen (SVT Uppdrag Granskning 22/10 2014)

Många företag är oorganiserade (Arbetet 17/10 2014)

En av tre med i facket (avser hotell- och restaurangarbetare; Hotellrevyn 12/2 2014)

Synlig fackklubb ger fler medlemmar (Mål & Medel 29/10 2013)

Fritt fall för facket? (HD 14/1 2012)

Fortsätter det blir det problem (Mål och Medel nr 2 2012)

Den svenska modellens rötter (TCO-tidningen 21/11 2011)

Forskare sågar regeringens a-kassepolitik (Dagens Industri 9/3 2011)

Typiske fackmedlemmen är inte arbetare. Historisk milstolpe (P1 Ekot 9/3 2011)

Privata tjänstemän lika organiserade som arbetare (LO-tidningen 11/2 2011)

Om den fackliga medlemsutvecklingen (P4-programmet Espresso 31/5 2010)

Medlemmarna sviker facket (Webbtv-kanalen Vad står på spel 14/4 2010)

LO:s medlemstapp håller i sig (Dagens eko och Ekonomiekot 22/1 2010)

Flera förklaringar till fackens dystra siffror (Arbetsliv 28/1 2010)

Största tappet på 100 år för facket (Morgonekot och Dagens eko 19/8 2009)

Största tappet sedan 1909 (DN 5/3 2008)

Rekordmånga fly facket (DN 13/12 2007)

Aktuellt TV2 kl 18 och i TV1 Rapport kl 19.30 20/10 2006. Anders Kjellberg:var femte fackmedlem kan försvinna om a-kasseavgiften höjs kraftigt (avser LO-medlemmar)

Medlemmarna flyr när a-kassan höjs (LO-tidningen 22/9 2006: var femte LO-medlem kan tappas)

Anders K. (TCO-tidningen 18/10 2006)

Anders Kjellberg i Wikipedia

Lunds universitets bild- och mediebank

CV ANDERS KJELLBERG

Anders Kjellberg i Google Scholar: citeringar

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten