Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anders Kjellberg intervjuas om den fackliga medlemsutvecklingen i P4-programmet Espresso 31 maj 2010

Författare:
 • Anders Kjellberg
Publiceringsår: 2010
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Övrigt
Förlag: Sveriges Radio Västerbotten
Ytterligare information: Anders Kjellbergs hemsida Information om progranmmet här Lyssna på intervjun med Anders Kjellbergs här Intervju med Anders Kjellberg i P4-programmet Espresso 31 maj 2010 (Radio Västerbotten). Programledarens ingress:

Den svenska fackföreningsrörelsen är en av de starkaste i världen. För drygt tio år sedan var 85 procent av alla anställda med i något fackförbund. Men under de senaste har åren medlemssiffrorna rasat. Förra året var bara drygt 70 procent fackmedlemmar. Framförallt är det de unga som sviker facket. I gruppen upp till 24 år är det bara en tredjedel av de som arbetar som är medlem i ett fackförbund. I programmet Arbetsliv som sänds senare här i P4-Västerbotten ska ni få höra ett par ungdomar berätta om sin inställning till facket. Men redan nu har vi här i Espresso med oss Anders Kjellberg, som är en av de främsta experterna på svensk fackföreningsrörelse.

(1) Vad tror du att det beror på att så många unga lämnar facket?

För det första vet många unga inte vad facket har att erbjuda eller vad det innebär om det inte finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Utan avtal är risken stor att arbetsgivaren inte betalar ett enda öre till tjänstepensionen. Den blir ju allt viktigare ju yngre man är eftersom den allmänna pensionen – den som anges i det orangea kuvertet – blir allt sämre. Ju yngre man är desto mindre kommer man att få från det hållet och då blir det allt viktigare att det finns ett kollektivavtal.

För det andra, att många unga inte är med i facket beror också på att mer än varannan anställd i den åldern idag har ett tidsbegränsat jobb.

En tredje orsak är att många – och inte minst många unga – har en kritiskt prövande inställning till fackmedlemskap. Man väger nyttan av att vara med i facket mot kostnaden. Det var därför inte förvånansvärt att fackanslutningen rasade när den sammanlagda kostnaden för fack och a-kassa höjdes kraftigt för ett par år sedan när den borgerliga alliansregeringen höjde a-kasseavgifterna kraftigt. I åldrarna 16-24 år arbetar åtta av tio anställda i ett LO-yrke och det är ju inom LO-området som avgiften för a-kassan stigit mest. Och det gäller inte minst i hotell- och restaurangbranschen och där är de unga överrepresenterade. Också de utlandsfödda överrepresenterade i privata tjänstenäringar. Och en nyhet som jag kan avslöja är att i privat sektor sjönk organisationsgraden mellan 2006 och 2009 dubbelt så mycket bland utlandsfödda som bland infödda svenskar. Man kan säga att den höjda avgiften till a-kassan har slagit hårdast mot unga och utlandsfödda. Och det är ibland de grupperna som fackanslutningen sjunkit mest.

(2) Har fackföreningsrörelsen inte förstått vikten av att informera de unga och utlandsfödda eller har de misslyckats med att framföra vikten av jobbet som facket gör?

Ja, det kan man ju säga. Länge var ju fackanslutningen så hög i Sverige att man nästan glömde bort att aktivt rekrytera medlemmar. Idag är det ju inte längre självklart att vara med i facket och – som sagt – många unga vet inte ens vad fackmedlemskap innebär. Och då krävs det att man aktivt söker upp folk ute på arbetsplatserna och förklarar varför det är viktigt att vara med.

(3) Det är många som är kritiska till att facket är för passivt och inte finns ute på arbetsplatserna och värvar medlemmar och förklarar varför det är viktigt att organisera sig. Så det kan ju ligga någonting i det eller …?

Ja, det stämmer.

(4) Vad händer om facket försvagas ännu mer, kan det innebära sämre avtal och försämrade förmåner, tror du?

Ja, det kan det ju göra. Och särskilt i branscher där fackanslutningen är låg som hotell- och restaurangbranschen. Visserligen får det facket stöd av LO i avtalsrörelserna. Man har ju prioriterat de lågavlönade i de senaste avtalsrörelserna. Men om alltfler arbetsplatser i en bransch saknar kollektivavtal då kan det bli en press nedåt på löner och andra anställningsvillkor.

(5) Om vi tittar historiskt på det fackliga medlemsraset. Har det hänt tidigare att facket under så kort tid har försvagats så kraftigt?

Inte under de senaste hundra åren. Man får gå tillbaka ända till storstrejken 1909. Då led fackföreningsrörelsen ett allvarligt nederlag. Under loppet av tre år mer än halverades antalet LO-medlemmar.

(6) Arbetsmarknaden håller på att bli mer flexibel och det dyker upp nya anställningsformer. Hur ska facken möta en förändrad arbetsmarknad, tror du?

Ja det är genom att visa på nyttan av fackligt medlemskap och kollektivavtal. Och att finnas ute på arbetsplatserna och aktivt rekrytera medlemmar.

Producent: Torbjörn Bergström, radiolärare/frilansjournalist och redaktör för programmet. Intervjuare: Per-Gunnar Eriksson och Gerardo Lyssna på intervjuerna med frisören Carin Möller, lantarbetaren Jack Estreen och klubbordföranden Martin Berglund under rubriken "Unga ratar facket"

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • utlandsfödda
 • kollektivavtal
 • tjänstepension
 • fackförbund
 • fackförening
 • medlemsutveckling
 • fackligt medlemskap
 • medlemsras
 • medlemsavgift
 • unga
 • organisationsgrad

Other

Published
 • Union Density in a Global Perspective
Anders Kjellberg
E-post: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 88 47

337

31

Forskningsprojekt

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte). Tillsammans med Olle Frödin.

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv (Forte)

Collective Bargaining in Europe (European Trade Union Institute, ETUI, Bryssel)

Trade Unions in Europe (European Trade Union Institute, Bryssel)

Anställningsbidrag inom handeln (Handelsrådet). Tillsammans med Olle Frödin, Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg.

Skriftförteckning

Priser och utmärkelser

Arbetslöshetskassornas Samorganisa-tions forskningspris 2015 för forskning  om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Rudolf Meidner-priset 1998 för boken Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige (1997; uppdaterad och utvidgad upplaga 2001). Lars Salvius-föreningens stipendium 2001 och 2015. Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2018 (hederspris) tilldelad boken Arbete & Välfärd (Åke Sandberg red.) i vilken jag medverkar med ett kapitel.

Doktorsavhandling

Facklig organisering i tolv länder (Arkiv förlag 1983). Handledare: professor Göran Therborn. Opponent: professor Walter Korpi.

Citeringsanalys 1996-2005 att läsa på vetenskapsbloggen Forskningspolitik

Avhandlingen skrevs inom forsknings-projektet "Sverige under socialdemokratin 1932-76" (projektledare: Göran Therborn). Annan publikation av Anders Kjellberg från projektet: "Från industriell demokrati till medbestämmande" (1981)

Intervjuer i urval

Syndicalismes (1/4) - Europe: malaise dans la représentation (franska radiokanalen France Culture 16/2 2015)

Jannike skulle böta sex månadslöner. Den svenska modellen (SVT Uppdrag Granskning 22/10 2014)

Många företag är oorganiserade (Arbetet 17/10 2014)

En av tre med i facket (avser hotell- och restaurangarbetare; Hotellrevyn 12/2 2014)

Synlig fackklubb ger fler medlemmar (Mål & Medel 29/10 2013)

Fritt fall för facket? (HD 14/1 2012)

Fortsätter det blir det problem (Mål och Medel nr 2 2012)

Den svenska modellens rötter (TCO-tidningen 21/11 2011)

Forskare sågar regeringens a-kassepolitik (Dagens Industri 9/3 2011)

Typiske fackmedlemmen är inte arbetare. Historisk milstolpe (P1 Ekot 9/3 2011)

Privata tjänstemän lika organiserade som arbetare (LO-tidningen 11/2 2011)

Om den fackliga medlemsutvecklingen (P4-programmet Espresso 31/5 2010)

Medlemmarna sviker facket (Webbtv-kanalen Vad står på spel 14/4 2010)

LO:s medlemstapp håller i sig (Dagens eko och Ekonomiekot 22/1 2010)

Flera förklaringar till fackens dystra siffror (Arbetsliv 28/1 2010)

Största tappet på 100 år för facket (Morgonekot och Dagens eko 19/8 2009)

Största tappet sedan 1909 (DN 5/3 2008)

Rekordmånga fly facket (DN 13/12 2007)

Aktuellt TV2 kl 18 och i TV1 Rapport kl 19.30 20/10 2006. Anders Kjellberg:var femte fackmedlem kan försvinna om a-kasseavgiften höjs kraftigt (avser LO-medlemmar)

Medlemmarna flyr när a-kassan höjs (LO-tidningen 22/9 2006: var femte LO-medlem kan tappas)

Anders K. (TCO-tidningen 18/10 2006)

Anders Kjellberg i Wikipedia

Lunds universitets bild- och mediebank

CV ANDERS KJELLBERG

Anders Kjellberg i Google Scholar: citeringar

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten