Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anders Kjellberg

Anders Kjellberg

Professor i sociologi

Anders Kjellberg

Partsrelationer och makt

Författare

 • Anders Kjellberg

Redaktör

 • Margaretha Holmqvist

Summary, in Swedish

Maktförhållandena på den svenska arbetsmarknaden har växlat mellan perioder av facklig offensiv och perioder då arbetsgivarna drivit utvecklingen i sin riktning. Utmärkande för Sverige är att parterna snarare än staten står för arbetslivets reglering. Det har inte hindrat att staten under vissa perioder uppträtt mer aktivt än under andra. I kapitlet anläggs ett 100-årsperspektiv på de svenska arbetsmarknadsrelationernas utveckling ur ett maktperspektiv. Därefter diskuteras olika dimensioner av facklig styrka och makt utifrån svensk och internationell horisont.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Sidor

60-86

Publikation/Tidskrift/Serie

Makt och inflytande i arbetslivet

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Premiss förlag

Ämne

 • Sociology

Nyckelord

 • globalisering
 • konfliktkapacitet
 • storstrejk
 • MBL
 • LAS
 • Decemberkompromissen
 • industrial relations
 • Partsrelationer
 • makt
 • fackförening
 • arbetsmarknad
 • Verkstadsföreningen
 • Saf
 • LO
 • TCO
 • Saco
 • PTK
 • Facken inom industrin
 • sociologi
 • Saltsjöbadsavtalet
 • Medlingsinstitutet
 • förhandlingar
 • lönebildning
 • lönesättning
 • strejk
 • förhandlingsstyrka
 • facklig styrka
 • sociology
 • partsreglering
 • självreglering
 • statsreglering
 • storkonflikten 1980
 • arbetarrörelsen
 • offensiv
 • defensiv
 • Svenskt Näringsliv
 • stabiliseringsavtal
 • sjuksköterskeupproret

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-86743-53-6