Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anders Kjellberg

Anders Kjellberg

Professor i sociologi

Anders Kjellberg

Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund

Författare

 • Anders Kjellberg

Summary, in Swedish

Det fackliga medlemsras i Sverige som pågick under 2007 och 2008 upphörde år 2009 om man undantar några arbetargrupper i de privata tjänstenäringarna. På arbetsgivarsidan saknar det fackliga medlemsraset helt motsvarighet. Tvärtom kännetecknas arbetsgivarnas organisationsgrad av stabilitet (1995-2012). Detsamma gäller i stort sett även kollektivavtalens täckningsgrad (1995-2012). Mest uppmärksamhet ägnas åt den fackliga organisationsgradens utveckling under senare år och hur den kan förklaras. Två helt unika händelser i Sveriges moderna historia inträffade inom detta område under loppet av några få år. Först ett fackligt medlemsras utan motsvarighet sedan storstrejken 1909. Sedan att den fackliga organisationsgraden – till skillnad från under 1990-talskrisens början – inte steg då en högkonjunktur avlöstes av en av de djupaste lågkonjunkturer Sverige upplevt sedan 1930-talet. De växande avgiftsskillnaderna i a-kassan medverkade till att organisationsgradens förändringar mellan 2008 och 2009 avvek markant mellan olika löntagargrupper: plus två procentenheter hos tjänstemän i den privata tjänstesektorn, minus två procentenheter bland arbetare i samma sektor. För att förklara skillnaderna mellan olika arbetargrupper beaktas ett flertal faktorer, bland annat facklubbarnas utbredning och styrka i olika branscher. Skillnaden mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad har därefter vuxit ytterligare: 73 procent fackanslutna tjänstemän 2013 mot 66 procent av arbetarna. År 2006 var både arbetares och tjänstemäns organisationsgrad 77 procent.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2010

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports

Volym

2010:1 (2013:1)

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • kollektivavtal
 • a-kassa
 • fackförening
 • fackförbund
 • union density
 • arbetsgivarorganisationer
 • sociology
 • täckningsgrad
 • medlemskap
 • fackmedlem
 • arbetare
 • löntagare
 • tjänstemän
 • facklig organisationsgrad
 • arbetsgivare
 • Medlingsinstitutet
 • Anders Kjellberg
 • arbetsgivarnas organisationsgrad
 • Lunds universitet
 • medlemsras
 • Hotell och Restaurang
 • AEA
 • avgift
 • fackavgift
 • lågkonjunktur
 • trade union
 • konjunktur
 • arbetsgivarförbund
 • LO
 • Saco
 • IF Metall
 • sociologi
 • TCO

Status

Published

Projekt

 • Union Density in a Global Perspective

Report number

2010:1 (2013:1)

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7267-310-9