Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ann Mari Sellerberg

Ann Mari Sellerberg

Professor emerita

Ann Mari Sellerberg

Kvalitativt återbruk

Författare

  • Ann Mari Sellerberg

Summary, in Swedish

Mitt budskap med denna artikel är kort och gott: Tolka din empiri från olika analytiska perspektiv! Ställ olika frågor till den! Budskapet gäller för båda kvalitativa och kvantitativa empiriska material. Det material jag här skall använda för att illustrera mitt tillvägagångssätt är emellertid kvalitativt och fältarbetet genomfördes för flera decennier sedan. Jag vill utgå från denna kvalitativa empiriska undersökning av två anledningar: Den första är att jag vill betona att material från en empirisk undersökning kan tolkas från flera olika perspektiv. Det andra syftet är att visa hur generella processer kan synliggöras i kvalitativ analys och förstås genom och kopplas till relevanta klassiska och moderna teoretikers tankar om makt, tidsordningar och sociabla normer.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2008

Språk

Svenska

Sidor

35-43

Publikation/Tidskrift/Serie

Tidsskrift for Sygeplejeforskning

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

  • sociology
  • sociologi
  • qualitative analysis

Aktiv

Inpress

Forskningsgrupp

  • Sociology of Everyday Life