Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ann Mari Sellerberg

Ann Mari Sellerberg

Professor emerita

Ann Mari Sellerberg

Den obalanserade hierarkin

Redaktör

  • Ann Mari Sellerberg

Summary, in Swedish

I boken beskrivs ett jämställdhetsprojekt på en forskarutbildning vid universitetet i Lund. Tolv gästprofessorer – alla kvinnor – arbetade med doktorander i sociologi, socialantropologi, rättssociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. De diskuterade med doktoranderna om deras avhandlingsprojekt och om deras framtid. Här ges en bakgrund till varför projektet sattes igång. I boken beskriver även de tolv gästprofessorerna sina erfarenheter från arbetet bland doktoranderna.Vidare diskuteras vad gästprofessorerna sett och gett. En slutsats blir att de som ”utomstående” kunde göra viktiga nya observationer om forskarutbildningen. De kunde också fylla andra uppgifter för doktoranderna än vad de ”vanliga” handledarna kunde. -Gästprofessorerna kunde se och ge något annat än det egna universitetets lärare.Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2007

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Bokbox förlag

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

  • gender
  • university
  • postgraduate
  • "leaky pipe"
  • sociologi
  • sociology

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-86980-40-5