Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ann Mari Sellerberg

Ann Mari Sellerberg

Professor emerita

Ann Mari Sellerberg

Produktion med passion : En intervjuundersökning med femtio äldre skogsägare

Författare

 • Ann Mari Sellerberg
 • Vesa Leppänen
 • Tobias Linné

Summary, in Swedish

Boken redogör för de huvudsakliga resultaten av ett forskningsprojekt som undersöker rollen som skogsägare. Empiriska data insamlades genom semistrukturerade intervjuer som i många fall följdes av promenadintervjuer då skogsägarna visade upp och berättade om sina skogsbruk. Intervjuernas genomsnittliga längd var 2 timmar 6 minuter. 49 av 50 intervjupersoner var män men i många fall deltog även deras partners. Samtliga intervjupersoner var 64 år eller äldre och de ägde mindre skogsbruk. Enbart en tiondel ägde mer än 300 hektar skog. Intervjuerna genomfördes i 18 av Sveriges 20 län. Tolkningarna av intervjuerna fokuserar centrala aspekter av rollen som privat skogsägare med mindre areal skog och vissa av dem fokuserar mer specifikt den äldre skogsägarens situation.

Kapitel i boken:

Skogens betydelser (som produktionsskog, naturskog, trivsam skog, skog för jakt, m.m.).
Det långsiktiga arbetet med att forma skogen.
Interaktionen med skogen.
Identiteten som skogsägare.
Den aktive skogsägaren.
Den entusiastiske skogsägaren.
Könsroller i skogsägarfamiljer. (Av Petra Torgilsson)
De skiftande normerna om skogen.
Tekniken i skogen.
Skogsägarens relation till naturvårdsrörelsen.
Övertagande och överlåtelse av skogsbruk mellan generationer.

Avdelning/ar

 • Sociologi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap

Publiceringsår

2019-05-15

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Bokbox förlag

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • skogsägare
 • social identitet
 • semistrukturerade intervjuer
 • promenadintervjuer
 • walk along
 • naturvårdsrörelsen
 • skogsteknik
 • könsroller
 • överetagagande och överlåtelse
 • normer om skog

Aktiv

Published

Projekt

 • Den sociala betydelsen av äldre skogsägares förtrogenhetskunskaper

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-86980-71-9