Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ann Mari Sellerberg

Ann Mari Sellerberg

Professor emerita

Ann Mari Sellerberg

"Shit, jag kan också lyckas" Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar

Författare

 • Elisabet Apelmo
 • Ann Mari Sellerberg

Summary, in Swedish

Abstrakt

Studiens frågeställning var: Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalitativa intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga som funktionshindrade och som idrottande tjejer och killar. De positiva effekter av idrotten som framkommit i tidigare forskning bekräftades. Skolidrottens normaliserande funktion tycks dock vara avhängig lärarens engagemang och kunskap om funktionshinder. Graden av autonomi bland unga funktionshindrade togs upp, och frågan ställdes om autonomi är ett önskvärt ideal. Den positiva sociala gemenskapen inom handikappidrotten diskuterades, liksom dess påverkan på idrottens dominerande maskulina diskurs. Slutligen behandlades de internaliserade negativa förväntningarna på funktionshindrades fysiska förmåga, och idrottens förmåga att förändra dessa. I undersökningen blev vikten av fortsatta kvalitativa studier av hur funktionshinder och genus samverkar inom idrotten tydlig. De preciserade frågeställningar som framkom var: Hur förhåller sig de unga till idrottens idealbild: den friska, starka och maskulina kroppen? Kan idrotten ha en funktion som normalisering och hantering av stigmatisering för unga med funktionshinder? Vilken roll spelar överbeskydd kontra autonomi i de unga funktionshindrades engagemang inom idrott? Vilken funktion har integrering respektive separering i ungdomarnas idrottsengagemang?

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Research Report in Sociology

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • idrottskvinnor
 • sociology
 • sociologi
 • normer
 • könsidentitet
 • funktionshinder
 • idrott
 • genus
 • sport
 • könsroller

Aktiv

Published

Report number

2006:3

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7267-225-0