Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Energianvändning. Konsumenters beslut och agerande.

Författare

 • Anna-Lisa Lindén
 • Erika Blücher
 • Åsa Thelander

Summary, in Swedish

Skriften inleds med en genomgång av kunskapsläget kring faktorer som påverkar kunders attityder, beteende samt faktorer kring beslut om inköp av vitvaror och investeringar i ny uppvärmningsteknik eller byggnadsåtgärder i bostaden. I översikten presenteras även kortfattat resultat kring ett antal svenska och internationella interventionsprojekt för energieffektivisering i hushåll. Forskningen i detta program har som fokus hushållens energianvändning för uppvärmning av bostaden. Fastighetsägare och förvaltare till flerbostadshus samt hushåll som bor i privata småhus ingår i studien. Förutom hushållens attityder och beteende kring energieffektivisering i hemmet analyseras hushållens kunskap och förmåga att påverka sina elkostnader genom att agera, dvs. ändra sitt avtal med eller byta elleverantör utifrån den information som förmedlas till dem. Forskningsprogrammet innehåller tre delprojekt nämligen Värme i bostäder; Att värma bostäder och Hushåll på elmarknaden.

Avdelning/ar

 • Sociologi
 • Sociologiska institutionen

Publiceringsår

2009

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Research Reports in Sociology

Volym

2009:2

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Communication Studies

Nyckelord

 • sociology
 • sociologi
 • hushåll
 • bostäder
 • energianvändning
 • värme
 • hushållsel
 • köpbeslut
 • agerande
 • elleverantör

Status

Published

Projekt

 • ELAN III: Energikonsumtion och köpbeslut - styrande faktorer och agerande.

Report number

2009:2

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7267-298-6