Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Styrande faktorer och energirelaterade köpbeslut. En kunskapsöversikt.

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Summary, in English

Den litteraturgenomgång som ligger bakom denna kunskapsöversikt visar att det finns forskningsresultat kring energieffektivisering i hushåll, dvs. framför allt beslut kring beteendeförändringar, både i relation till tillskrivna och i viss mån förvärvade egenskaper, exempelvis via styrmedel. Däremot är kunskap om köpbeslut när det gäller teknisk utrustning som innebär långsiktiga investeringar eller byte av elleverantör samt de påverkansfaktorer som är betydelsefulla i de beslutsprocesserna betydligt mera blygsam.Bebyggelsesektorn är en samhällssektor där det redan finns många olika typer av styrmedel som riktar sig till både byggherrar, förvaltare och brukare. Styrmedlen kan gälla regelverk för konstruktioner, finansieringsformer för bebyggelse och boende samt information och rådgivning kring teknisk utrustning. Det är viktigt att varje nytt styrmedel som införs knyter an till och stödjer redan existerande sådana. Målgruppen man vänder sig behöver vara tydligt definierad. Kombinationer av styrmedel, information, ekonomiska, administrativa eller design åtgärder, ökar i allmänhet effektiviteten av de insatta åtgärderna.Värderingar och attityder kan leda till att man fattar nya beslut och ändrar beteende, köper nya apparater, byter elleverantör etc., men kan även leda till att man trots ändrade attityder inte fattar nya beslut och ändrar sitt beteende. Det är inte heller ovanligt att individer av en händelse, ofta genom extern påverkan, prövar en ny produkt eller ett annat beteende än det invanda och finner att den nya situationen positiv och praktisk. Detta i sin tur kan leda till att man ändrar sitt invanda beteendemönster och samtidigt gamla attityder för nya. Förändringsprocesser kan börja med förändring, lika väl som med värderingar och attityder. Det är ofta fallet med vanebaserade beslut och handlingar. I situationer som kräver planering och genomtanke däremot är kunskap som kan värderas och leda till preferenser i beslutssituationen viktiga.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Rapport

Volym

Elforsk rapport 06

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Elforsk

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sociology
 • köpbeslut
 • sociologi
 • energi
 • attityder
 • tillskrivna faktorer
 • värderingar
 • förvärvade faktorer

Status

Published

Projekt

 • ELAN III: Energikonsumtion och köpbeslut - styrande faktorer och agerande.

Report number

Elforsk rapport 06

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö