Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Hushållens energianvändning och styrmedelsstrategier

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Summary, in Swedish

Under decennier har alla samhällssektorer blivit alltmera beroende av tillgång till säkra energileveranser för att kunna utföra sina uppdrag vare sig det gäller företag eller offentlig service och verksamhet. Även hushåll har för sitt vardagsliv blivit beroende av energi för att hålla värme i bostaden, laga mat, tvätt och hygien samt för att orientera sig i omvärlden via radio, TV eller internet. I takt med ökad energianvändning har farhågor kring den framtida energiförsörjningen fått ökad uppmärksamhet. Energisparåtgärder, konvertering till biobränslen inom energiproduktionen samt effektivisering av teknik och beteende för att hushålla med energi är frågor som fått framskjuten plats för politiska mål och ageranden.I denna bok är fokus på styrmedelsstrategier för energieffektivisering i hushåll. I en styrmedelsstrategi är det viktigt att definiera de målgrupper av hushåll man vänder sig till. Effektiviteten med fyra styrmedelstyper analyseras, nämligen informativa åtgärder, ekonomiska åtgärder, administrativa åtgärder samt fysiska åtgärder genom design. Målsättningen med de fyra typerna av styrmedel är att motivera till energieffektiviserande åtgärder i hushåll. Styrmedelskedjor kan dessutom bygga på vertikal eller horisontell kommunikation mellan aktörer.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

ER 2007:41

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Energimyndigheten

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sociology
 • energianvändning
 • hushåll
 • styrmedel
 • energieffektivisering
 • sociologi
 • Energi

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1403-1892