Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Energieffektivisering i bostaden. Förändringar i hushållsarbete för kvinnor och män.

Författare

 • Annika Carlsson-Kanyama
 • Anna-Lisa Lindén
 • Petter Wulff

Summary, in Swedish

Syftet med projektet har varit att kartlägga och analysera hur kvinnors och mäns vardagsliv förändras då de deltar i ett energibesparingsprojekt, avseende arbetsuppgifter, ansvarsfördelning och energieffektivt beteende. Detta omfattar förändringar i hemmets sysslor för män och kvinnor, hur mäns och kvinnors tidsanvändning och arbetsbörda förändrats, liksom deras vilja att delta i åtgärder för energisparande.

Ett ytterligare syfte har varit att bättre förstå hur vardagslivet för män och kvinnor förändras på kort såväl som på lång sikt då man energihushållar i hemmet. En fråga i detta sammanhang är huruvida det utvecklas nya mönster för ansvarstagande i hemmet, som för med sig att den traditionella uppdelningen i manliga och kvinnliga uppgifter i hemmet luckras upp eller förstärks.

En viktig uppgift har varit att ta fram och analysera ett empiriskt material genom att göra ett antal intervjuer med hushåll som deltagit i endera av tre olika typer av energisparprojekt/kampanjer som genomförts eller genomförs i Sverige. Till detta har fogats en teoretisk del med utgångspunkt i tidigare forskning om hushållens beteenden och beredskap för att spara energi och olika styrmedels effektivitet som incitament för att effektivisera sin egen energianvändning.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Rapport

Volym

FOI--R--1900--SE

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

FOI

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • bostäder
 • hushållsarbete
 • sociologi
 • gender
 • energieffektivisering
 • sociology

Status

Published

Projekt

 • Energieffektivisering i hushåll

Report number

FOI--R--1900--SE

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1650-1942