Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Vardagens aktörer och deras hushåll

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Redaktör

 • Palm Jenny
 • Wihlborg Elin

Summary, in Swedish

Kan kunskap om människors vardagliga aktiviteter användas för att nå närmare målet om minskad energiförbrukning i hushållssektorn?

(Kajsa Ellegård: Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter, I J Palm & K Ellegård (red), Energi och IT. Carlssons, Stockholm, 2008, s.141-171)



Inom ramen för den frågeställning Kajsa Ellegård ställer sig finns två grundläggande definitionsproblem man måste ta ställning till innan man ger sig i kast med forskningen, nämligen aktörsperspektivet som en makro eller mikrofråga och variabeln hushåll i stället för familj. I sin forskning kring energianvändning väljer Kajsa vardagslivet i hemmet som sitt perspektiv och aktiviteter i hushållet som sin analysenhet, dvs. mikroperspektivet på aktiviteter i den grupp individer som lever i samma bostad och är ekonomiskt ansvariga för de aktiviteter som försiggår där. Tillsammans med Kajsa har jag under ett antal år samarbetat i forskningsprojekt kring energieffektivisering i vardagen inom bostadssektorn. Min forskningsfråga har varit formulerad ur ett annat perspektiv på i grunden samma vardagliga aktiviteter, nämligen hur medvetna är hushållsmedlemmar om sin energikonsumtion, vilken kunskap och vilka attityder har man kring sitt energibeteende och med vilka typer av styrmedel kan man öka potentialerna för energieffektivisering i bostaden, dvs. ett aggregerat makroperspektiv på individers aktiviteter. Den kunskap de båda perspektiven ger behövs för att förstå vardagen, men också för att i samhälleliga processer påverka och förändra kunskap, värderingar och beteende kring användningen av energi som ändlig resurs. Jag vill belysa detta genom att närmare diskutera valet av undersökningsenhet, dvs. hushåll och valet av forskningsperspektiv aktörer i mikro- eller makrosammanhang.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Sidor

28-39

Publikation/Tidskrift/Serie

SAMMANVÄVT. Det goda livet i vardagsforskningen. En vänbok till Kajsa Ellegård.

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet, Linköping

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • energianvändning
 • aktivitetsmönster
 • konsumtion
 • bostaden
 • hushåll
 • hemmet
 • sociologi
 • sociology

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7393-231-8