Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Hållbar samhällsutveckling i Blekinge. Nutid och framtid.

Författare

  • Anna-Lisa Lindén

Summary, in Swedish

Region Blekinge delar det mönster för befolkningsutveckling som gäller för många regioner i landet när det gäller befolkningens utveckling. En kommun, Karlskrona, har haft en balanserad befolkningsutveckling och under senare år har antalet invånare ökat. De övriga kommunerna har i varierande grad haft en negativ befolkningsutveckling. Grunden till dessa förändringar ligger i förändringar inom näringslivet. Industrins behov av arbetskraft minskar när teknologin i tillverkningsprocesserna tar över mänskliga insatser. Den offentliga sektorns stora behov av arbetskraft i vård och service saknar finansiellt underlag när färre människor i arbetskraften bidrar med skatteintäkter. Samtidigt centraliseras utbildning och utbildningskrävande sysselsättningar till större städer och storstäder där tillgången på unga, välutbildade arbetssökande är stor. Konsekvenserna för kommuner med minskande befolkningsunderlag blir minskande andel medborgare i åldersgrupperna 20 till 64 år och ökande andel äldre. Över 200 av landets kommuner har en sådan utveckling. Konsekvenserna av näringslivsförändringar och migration är ett nationellt. Den politiska organiseringen i Sverige har lång tradition med tyngdpunkt på lokalt självbestämmande och regional samordning. Mot den bakgrunden blir det emellertid även i framtiden kommunernas och regionernas uppgift att hantera kommande samhällsförändringar.I de båda scenarior för kommunerna i Blekinge som presenterats innebär det första, mest sannolika, en procentuellt liten minskning av befolkningen fram till år 2015. Det andra scenariot förutser en befolkningsökning i regionen som bygger på att samtliga kommuner ökar sin befolkning. Vilka utmaningar för dessa båda scenarior med sig? Detta analyseras närmare i rapporten.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Volym

2005:3

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Blekinge Tekniska högskola, Länsstyrelsen i Blekinge län

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

  • sociologi
  • sociology
  • hållbar utveckling
  • befolkningsutveckling

Status

Published

Report number

2005:3

Forskningsgrupp

  • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 1103-1581