Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Ändra livsstil för miljöns skull! Vardagslivets stora utmaning

Författare

  • Anna-Lisa Lindén

Summary, in Swedish

Normalt sett föreställer man sig att det finns ett samband mellan ord och handling. Det skulle betyda att människor som säger sig vara miljöengagerade också tar miljöhänsyn i vardagslivets handlingar. Man kan emellertid konstatera att vägen från ord till handling är kantad av många slags överväganden som leder till skillnader mellan det man säger sig tycka och vad man sedan gör. Mellan attityd och handling kan man identifiera flera faktorer som kastar ljus över varför människors handlingsmönster ser ut som det gör. Den första faktorn har att göra med kunskap som drivkraft för handlingar. Den andra faktorn hänger samman med hur krävande och hur stora konsekvenser ändrade handlingar får för den enskilde i vardagssituationen.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2002

Språk

Svenska

Sidor

6-8

Publikation/Tidskrift/Serie

Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle

Volym

2002

Issue

2

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Formas, Formas

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

  • miljö
  • sociologi
  • livsstil
  • sociology

Status

Published

Projekt

  • Utvägar

Forskningsgrupp

  • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1650-4925