Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Anna-Lisa Linden. Foto.

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Porträtt Anna-Lisa Linden. Foto.

Energimarknadens hushållskunder

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Redaktör

 • Birgitta Johansson
 • Britt Olofsdotter
 • Conny Rolén
 • Björn Sellberg

Summary, in Swedish

Länge har teknikfrågorna uppmärksammats när det gäller energieffektivisering. Beteendefrågorna har kommit i skymundan, eftersom effektiviseringspotentialerna bedömts mycket stora med mera energieffektiv teknik. De senaste årens forskning kring människors energibeteende har visat på mycket stora variationer i energibeteende mellan olika typer av hushåll och olika individer. Samtidigt kan man konstatera att energieffektiviseringspotentialen när det gäller beteendeförändringar ligger på nästan lika höga nivå som för mera energieffektiv teknik.En vanlig föreställning är att om människor får mera kunskap om hur beteendet påverkar den egna nivån på energikonsumtionen och i förlängningen miljön, så kommer man att ändra både attityder och beteende. Forskningsresultat visar att sambanden mellan kunskap, attityder och beteende sällan är så enkla. De slutsatser man kan med säkerhet kan dra av den hittillsvarande forskningen individers energibeteende inom området är

- information om energieffektivisering i relation till det egna beteendet är mycket viktig,

- information i kombination med hur man använder ny teknik är viktig,

- information som talar om hur mycket energi man använder, feed-back, är viktig.

Till sist, men också allra mest betydelsefullt, är att målgrupper för riktad information måste avgränsas för att nå fram och bli använd av energikonsumenten. Sådana målgrupper för energikampanjer är unga hushåll, medelålders hushåll, äldre hushåll, barnhushåll, hushåll som bor i småhus eller i lägenheter i flerbostadshus och kombinationer av dessa egenskaper. Alla dessa grupper har olika förutsättningar att spara energi och att omsätta ny kunskap i eget beteende. För att ett energisparande beteende dessutom skall behållas över lång tid behöver informationen upprepas, samtidigt som nya argument och ny kunskap förmedlas till energikonsumenten.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Sidor

46-54

Publikation/Tidskrift/Serie

Energi och bebyggelse. Teknik och politik.

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Formas

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • bebyggelse
 • energi
 • bostäder
 • hushåll
 • beteende
 • sociologi
 • sociology
 • värderingar

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-540-5934-8