Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Anna-Lisa Linden. Foto.

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Porträtt Anna-Lisa Linden. Foto.

Värme i bostäder. En kvantitativ analys av energiförbrukning

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Summary, in Swedish

Energianvändningen inom sektorn bostäder och service var år 2005 totalt 145TWh, vilket motsvarar 36 % av den slutliga energianvändningen i landet. Större andelen, 87 %, av energin används i bostäder och lokaler för uppvärmning, varmvatten och drift av apparater och installationer. Enbart uppvärmning och varmvatten svarar för 60 % av den energiförbrukningen och resten av energiförbrukningen går till belysning och annan eldriven utrustning. Bebyggelsen, inte minst bostäder och lokaler, som storförbrukare av energi under byggnadernas användningsfas är av enbart denna anledning viktiga att studera närmare när det gäller såväl användningen av energiråvaror för uppvärmning som konsumtionsmönster och möjligheter att effektivisera energiförbrukningen inom skilda funktionsområden. I denna analys ligger tonvikten på att ta fram kunskap om aktörsanknutna användningsmönster i hushåll inom skilda boendeformer.Det övergripande syftet med denna rapport är att i en kvantitativ analys beskriva hushållens energiförbrukning. Inom hushållssektorn totalt sett förbrukades år 2005 85,3TWh för uppvärmning och varmvatten. Nästan tre fjärdedelar, 74 %, användes i bostäder, varav enbart i småhus 42 %. Den vanligaste uppvärmningsformen i småhus är enbart el, 22 %. Elvärme enbart eller i kombination med värmepumpar förbrukar hela 40 % av energin i småhusbebyggelsen. Den övriga småhusbebyggelsen hade enbart fjärrvärme, 7 %, enbart olja, 4 %, enbart biobränsle, 7 %, berg/jord/sjövärmepump, 11 % eller gas och andra kombinationer av uppvärmning, 5 %. I flerbostadshusen är fjärrvärme det allra vanligaste uppvärmningssättet. En mindre andel flerbostadshus värms med olja eller el, sammanlagt 5 %. Hur hushåll använder värme och varmvatten eller investerar i antingen kompletterande eller ny teknik är mycket viktiga faktorer för framtida energikonsumtion i hushåll och i särskilt hög grad för hushåll som bor i småhus.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Elforsk rapport

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Elforsk

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sociology
 • energiförbrukning
 • uppvärmning
 • värmesystem
 • hushåll
 • bebyggelse
 • flerbostadshus
 • sociologi
 • småhus

Status

Published

Projekt

 • ELAN III: Energikonsumtion och köpbeslut - styrande faktorer och agerande.

Report number

07:61

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö