Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Människa och miljö. Om attityder, värderingar, livsstil och livsform

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Summary, in Swedish

Många människor i dagens samhälle har kunskap om en rad miljöproblem. De vet också hur miljöproblem hänger samman med mänskliga beteenden och handlingsmönster. Många känner oro för framtiden och en hel del uttrycker detta offentligt genom demonstrationer, protester i massmedia eller i samtal man och man emellan. Ändå går de allra flesta förändringar i konsumtionsmönster, handlingsmönster och livsstil tämligen långsamt. Hur skall man förklara att det förhåller sig så? Hur skall man kunna förstå sammanhang där ord och handling inte stämmer överens? Det skarpsinniga tänkandet byggt på vardaglig erfarenhet räcker inte till för att förstå hur sambandet mellan ord och handling formas, utvecklas och förändras för människor i olika situationer. Utgångspunkten för att kasta ljus över dessa problem kommer i denna analys att vara en tankemodell som hämtat inspiration från ett brett spektrum av beteendevetenskaplig teori. Både klassisk och modern teori inom sociologi och socialpsykologi utgör grundstommen. Startpunkten i den teoretiska modellen blir att precisera en sammanhängande helhet, som i den empiriska analysen bryts ner och studeras i olika delaspekter kring människors miljöåsikter och miljöhandlingar. Målsättningen är att i slutet av boken åter komma tillbaka till helheten och att med empiriska resultat kunna ge en ökad förståelse till hur ord och handling i miljöfrågor hänger samman.Människors interaktion med miljön kan studeras från åtminstone två utgångspunkter, nämligen från samhällets perspektiv och från individens perspektiv. "Samhälle" utgör makroplanet och den enskilda människan befinner sig på mikroplanet i det komplex som utgörs av samhälle - miljö - miljöhandlingar - individ. På samhällsnivån agerar organisationer, partier, verk och myndigheter med att formulera målsättningar, sätta gränser eller formulera normer och lagar som direkt förhindrar eller påbjuder bestämda handlingar.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

1994

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Carlsson Bokförlag

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • livsform
 • levnadssätt
 • värderingar
 • attityder
 • miljömedvetande
 • miljöbeteende
 • sociologi
 • livsstil
 • sociology

Status

Published

Projekt

 • Utvägar

Forskningsgrupp

 • Ways Ahead/Utvägar

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91 77981797 7