Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Framtidens pensionärer och deras boendeplaner

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Summary, in Swedish

Boendefrågan för äldre har oftast analyserats från endera av två utgångspunkter. Den första utgår från bostadssituationen för äldre när det gäller lägenhetsstorlek, grannskapskvaliteter och boendekostnader så som situationen är idag. Dagens boendesituation används därefter inte sällan som en approximation för hur det kommer att se ut framöver när det gäller de äldre hushållens boende. Den andra utgår från bostadsmarknadens struktur och undersöker utbudet av lägenheter lämpliga i storlek för äldre små hushåll. I båda dessa fall tar man för givet att olika generationer uppträder på samma sätt som dagens pensionärer i sin bostadsefterfrågan. En rad faktorer antyder att det inte alls förhåller sig på det sättet. Detta är en av anledningarna till att denna undersökning kommit till.När man undersöker pensionärernas boendeförhållanden har man oftast riktat uppmärksamheten på de allra äldsta hushållens boendesituation. En anledning till detta är naturligtvis att medellivslängden ökat kraftigt under de båda senaste decennierna. I denna undersökning skall fokus för analysen vara framtidens pensionärer och deras boende. Till framtidens pensionärer hör, såsom de definierats här, tjugotalister, trettiotalister och fyrtiotalister, d v s personer födda under respektive decennium på nittonhundratalet. De allra flesta av tjugotalisterna är redan pensionärer eller blir det med utgången av år 1994. Trettiotalisterna är alla pensionärer senast vid utgången av år 2004 och fyrtiotalisterna senast med utgången av år 2014. Resonemanget förutsätter den nuvarande folkpensionsåldern 65 år. Det finns flera skäl att rikta uppmärk-samheten på framtidens pensionärer och deras boendeplaner. Dessa skäl skall här grupperas i några överordnande perspektiv som senare disponerar analysen.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

1994

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Rapport

Volym

13

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Forskargruppen Boende och bebyggelse, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • pensionärer
 • boende
 • sociologi
 • generationer
 • sociology

Status

Published

Projekt

 • Framtidens pensionärer

Report number

13

Forskningsgrupp

 • Forskargruppen Boende och bebyggelse

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-86738-09-7