Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

4 miljoner för projekt om omsorg mellan generationer

Sara Eldén och Terese Anving har beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet ”Omsorgsgörande mellan generationer. En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv” som kommer att löpa under tre år.

Relationer mellan generationer bygger på omsorg. Att vuxna barn hjälper en åldrande förälder, eller att mor- och farföräldrar engagerar sig i ett barnbarns vardag, kan göras av kärlek och samtidigt upplevas som en nödvändighet, som en konsekvens av brister i olika typer av omsorgsinstitutioner.

Att ge omsorg kan vara krävande, både tidsmässigt och emotionellt, men det kan också upplevas som givande och känslomässigt tillfredsställand

Projektet, som har beviljats 4 290 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR), har som mål att bidra med ny kunskap inom flera olika forskningsfält, så som sociologi, socialt arbete, välfärdsstudier, gerontologi, barndomsstudier, och genusvetenskap. Därtill kommer Sveriges specifika välfärdsstatshistoria och -kontext vara av stort intresse för forskare i andra länder, och projektets data kommer kunna användas för jämförande internationella analyser.

Studien kommer att använda sig av olika innovativa metoder i syfte att fånga den generationsöverskridande omsorgens praktiker och betydelse i vardagen, för de olika generationerna inom en och samma familj. Intervjuer kommer genomföras med mor- och farföräldrar, vuxna barn och barnbarn. Det saknas tidigare studier som analyserar dessa förhållanden kvalitativt, och som inkluderar och för samman perspektiven från alla tre inblandade generationer.

Omsorg görs alltid i en samhällelig kontext. Sverige har en lång historia av offentligt finansierade omsorgslösningar. Med välfärdsstatens framväxt under 1900-talet, och i linje med ideal om jämlikhet och jämställdhet, byggdes den offentliga barn- och äldreomsorgen ut. Detta innebar att individer inte längre i samma utsträckning behövde vara beroende av föräldrars, vuxna barns eller andra närståendes stöd i vardagen. Detta förändrade även möjligheten för framförallt kvinnor att delta på lönearbetsmarknaden, då offentliga omsorgsinstitutioner delvis tog över ansvaret för barn och äldre.

Indikationer finns dock på att något har förändrats de senaste årtiondena. Kvantitativa studier visar tendenser mot ett ökat omsorgsgörande mellan generationer, både i form av ökat engagemang från mor- och farföräldrar i sina vuxna barns och barnbarns omsorgsvardag, och i form av vuxna barns engagemang i mor- och farföräldragenerationens omsorg. Därtill finns indikationer på att genus, klass och etnicitet/migration har betydelse för omsorgsgörandets praktik, vilket gör detta än mer angeläget att studera vidare.

Sara Eldén är docent i sociologi och leder projektet.

Terese Anving är doktor i sociologi.

Bild på Sara Eldén av Emma Lord.
Sara Eldén är Docent på Sociologiska institutionen.
Terese Anving
Terese Anving är doktor i sociologi.

Senaste nyheter

2018-11-15
Har svenska grundskoleelever bivit våldsammare?
Har svenska grundskoleelever bivit våldsammare?
2018-11-14
Är kontanter effektivast för att utrota hunger?
Är kontanter effektivast för att utrota hunger?
2018-11-08
4 miljoner för projekt om omsorg mellan generationer
4 miljoner för projekt om omsorg mellan generationer
2018-11-06
Erik Hannerz och Peter Bengtsen intervjuade om Urban Creativity
Erik Hannerz och Peter Bengtsen intervjuade om Urban Creativity
2018-11-01
Första studien om barnbarnen till nazismens offer
Första studien om barnbarnen till nazismens offer

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten