Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anna Berglund har disputerat

Anna Berglund försvarade sin avhandling i socialantropologi "Ambiguous hopes: an ethnographic study of agricultural modernisation in a Rwandan village" fredagen 4 Oktober.
Foto på Anna Berglund av Theo hagman rogowski

För sitt doktorandprojekt tillbringade Anna Berglund 13 månader i en rwandisk by för att studera konsekvenserna av moderniserande jordbruksreformer. Den rwandiska regeringen har sedan 2006 försökt omvandla jordbrukssektorn från småskaligt till marknadsorienterat jordbruk, genom att införa långvarig monokultur, odling av en enda gröda, vilket medfört  dåliga skördar och ökad hunger. Anna Berglunds avhandling undersöker politikens konsekvenser för lantbrukarna och försöker förstå varför motståndet mot de ogynnsamma reformerna är obefintligt.

"... istället för motstånd mot statens politik, strävar [byborna] efter att bli inkluderade i moderniseringsprocessen. Bybornas upplevelse av sin position i den samhälleliga hierarkin, tillsammans med de på denna nivå rådande normerna som moraliskt ifrågasätter fattiga människors förmåga att ta hand om sig själva, och de positiva föreställningar om utveckling och modernitet som de faktiskt har, hjälper oss att förstå deras ambition att vara del av moderniseringsprojekt inom jordbruket, trots att det på många sätt bidrar till en försämrad levnadssituation", skriver hon i avhandlingens abstrakt.

Foto på Johan Pottier Pottier av Theo Hagman Rogowski
Professor Johan Pottier
Professor Steven Sampson öppnade doktorsavhandlingen med att förklara det antropologiska konceptet om att novisen måste genomgå en ritual av smärta för att komma med i stammen. Chefsplågare och för dagen var professor Johan Pottier från School of Oriental and African Studies vid University of London, som uttryckte spänning över att läsa avhandlingen.

Medlemmar i betygskommittén delade Johan Pottiers upplevelse och beslutade enhälligt att godkänna avhandlingen.

 

Anna Berglunds profil i Lunds universitets forskningsportal

Disputationsinformation

Opponent
Professor Johan Pottier, School, Oriental and African Studies (SOAS), University of London

Handledare
Professor Steven Sampson, avdelningen för socialantropologi, sociologiska institutionen, Lund University

Handledare
Lektor Simon Turner, Saxo Institute, Copenhagen University

Betygskommitté
Ulf Johansson Dahre, sociologiska institutionen, Lund universitet
Camilla Orjuela, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Eric Komlavi Hahonou, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde universitet

Senaste nyheter

2019-11-29

Lisa Flower tar emot pris

Lisa Flower tar emot pris
2019-11-21

Skotten i Malmö – intervju med socialantropologen Anna Hedlund

Skotten i Malmö – intervju med socialantropologen Anna Hedlund
2019-11-08

Ojämlikhet och marknaden för privat barnomsorg växer i takt

Ojämlikhet och marknaden för privat barnomsorg växer i takt
2019-11-06

Bidragsanställningar riskerar att öka etnisk segmentering på arbetsmarknaden

Bidragsanställningar riskerar att öka etnisk segmentering på arbetsmarknaden
2019-11-01

Uppsala universitet prisar Anders Hylmö

Uppsala universitet prisar Anders Hylmö

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten