Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Antoinette Hetzler publicerad i internationell antologi om våldsprevention i skolan

Professor Antoinette Hetzler har bidragit till antalogin Feeling Safe in School: Bullying and Violence Prevention Around the World, publicerad av Harvard Education Press.
antoinette hetzler

Antoinette Hetzlers expertis rör konflikter i svenska skolor. I kapitlet “Abusive Behaviour in Swedish Schools: Setting Limits and Building Citizenship” skriver hon:

"Sverige har gått längre än något annat land för att identifiera och motarbeta inte bara mobbning utan alla beteenden som kan anses vara kränkande och på elevers emotionella välmående. Detta kapitel analyserar två relevanta och relaterade frågor. Ett, varför breddade Sverige juridiskt oacceptabelt beteende i skolan som koncept till att omfatta ’kränkande beteende’? Två, varför togs detta steg vid den här specifika tidpunkten? Kapitlet diskuterar svenska skolors rättsliga struktur och förändringar i skollagen och policys under de senaste 50 åren och även målen som influerat och format policys för att säkerställa en trygg undervisningsmiljö för varje elev. Särskilt fokus läggs på trenderna och mätverktygen som hjälpt realisera nolltoleransmålet mot alla kränkande beteenden i skolan. Kapitlet avslutas med kommentarer och rekommendationer angående praktik och forskning i Sveriges pågående kamp mot kränkningar i skolan."

Redaktörerna Jonathan Cohen och Dorothy L. Espelage sammanställde Feeling Safe in School för att “belysa praktik- och policyrekommendationer för att hjälpa barn och ungdomar att känna sig och vara trygga i skolan”. Antologin är planerad att släppas i april 2020.

 

Läs mer om Antoinette Hetzlers forskning på hennes personliga sida.

Senaste nyheter

2020-03-24

Antoinette Hetzler publicerad i internationell antologi om våldsprevention i skolan

Antoinette Hetzler publicerad i internationell antologi om våldsprevention i skolan
2020-03-20

Sveriges sociologförbund hittar bästa doktorsavhandlingen i Lund

Sveriges sociologförbund hittar bästa doktorsavhandlingen i Lund
2020-02-18

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet
2020-01-29

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper
2020-01-28

Social diskriminering vanligt bland kinesiska män som exkluderats från giftermål

Social diskriminering vanligt bland kinesiska män som exkluderats från giftermål

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten