Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Är syskonbråk bara tjafs?

Trots att ”våld i nära relationer” även innefattar våld i syskonrelationer är detta en form av relationsvåld som sällan uppmärksammas. Syskonrelationen är förknippad med olika föreställningar om ”syskonkärlek” och ”syskonbråk”.
Barn som skrävver vatten på varandra. Foto: Jelleke Vanooteghem, Unsplash.

Sociolog Veronika Burcar Alm har medverkat i boken ”Barn & unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik” med kapitlet ”Syskonvåld - en glömd utsatthet".

Veronika Burcar Alm problematiserar i sitt kapitel bilden av ”syskonbråk” och syskonrivalitet som ett normalt inslag i barns vardag.

Allt bråk mellan syskon är inte välvilligt tjafs. Ibland förekommer samma typ av våld som i andra nära relationer men något som gör syskonrelationen speciell är att den inte sällan är en av de längsta relationer vi har.

Om alla mer eller mindre våldsamma handlingar i en syskonrelation placeras inom ramen för en normaliserande våldsdiskurs blir det svårt att uppmärksamma de barn och ungdomar som utsätts för vad som i andra nära relationer på ett mer självklart sätt skulle benämnas misshandel, trakasserier eller grov fridskränkning.

Kapitlet ”Syskonvåld - en glömd utsatthet" bygger på internationell forskning om syskonvåld och på intervjuer med sex vuxna kvinnor som under barndomen, och under lång tid, utsatts för våld av ett syskon. Materialet samlades in under 2018 inom ramen för ett mindre forskningsprojekt finansierat av Brottsoffermyndigheten.

Pågående studie:

I ett pågående forskningsprojekt ”Syskonvåld och syskonbråk. En studie av gränsdragningsproblematikens innebörd och konsekvenser”, fortsätter Veronika Burcar Alm, tillsammans med Anna Rypi vid Socialhögskolan i Lund, att intervjua personer som utsatts för våld i en syskonrelation.

I detta projekt görs även intervjuer med familjebehandlare, psykoterapeuter, skolkuratorer och föräldrar.

Den nya projektet Syskonvåld och syskonbråk är även detta finansierat av Brottsoffermyndigheten.

Boken ”Barn & unga i utsatta livssituationer", där Veronika Burcar Alms kapitel ingår, kommer att släppas i höst. Redaktörer: Linnéa Bruno och Zulmir Bečević. Liber förlag.

 

Foto på Veronika Burcar AlmVeronika Burcar Alm är universitetslektor och forskare vid Sociologiska institutionen. Hon forskar bland annat om ungdomars upplevelser av våld och hot, rädsla för brott samt digital crowdsourcing.

Senaste nyheter

2020-07-08

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner
2020-06-29

Läkemedelsindustrins finansiering av svenska patientföreningar

Läkemedelsindustrins finansiering av svenska patientföreningar
2020-06-11

Utrikes födda väljer bort facket. Corona påverkar siffror

Utrikes födda väljer bort facket. Corona påverkar siffror
2020-06-10

Är syskonbråk bara tjafs?

Är syskonbråk bara tjafs?
2020-05-26

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten