Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper

Sociologiska institutionens prefekt, professor Åsa Lundqvist, blir sakkunnig ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för internationella postdocs.

Gruppen bedömer och betygssätter ansökningar om bidrag från forskare som nyligen disputerat vid svenskt universitet och vill forska vid ett utländskt lärosäte. Syftet är att ge forskare i början av sina karriärer möjlighet att utöka sina kompetenser och personliga nätverk.

Åsa Lundqvist disputerade 2001 i Lund med avhandlingen Bygden, bruket och samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm, 1900-1979. Hon återvände tilltill Sociologiska institutionen 2011, efter 10 år vid andra lärosäten, och befordrades till professor i sociologi 2013. Hennes forskning fokuserar på genus och feministisk teori, familjepolitik och föräldrastödspolitik, aktiveringspolitik och historiesociologiska analyser av välfärd och familjerelationer.

 

Åsa Lundqvists personliga sida på Sociologiska institutionens webbplats.

Bild på Åsa Lundqvist av Emma Lord.

Senaste nyheter

2020-02-18

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet
2020-01-29

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper
2020-01-28

Social diskriminering vanligt bland kinesiska män som exkluderats från giftermål

Social diskriminering vanligt bland kinesiska män som exkluderats från giftermål
2019-12-18

Kampen mot kunskapsresistens förbiser vårt evolutionära arv

Kampen mot kunskapsresistens förbiser vårt evolutionära arv
2019-12-16

Henrik Möller har disputerat

Henrik Möller har disputerat

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten