Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Britternas strategi att splittra Cypern möjliggjorde landets självständighet

Upprinnelsen till Cyperns självständigt från Storbritannien 1960 var inte resultatet av instrumentella rationella beräkningar. Istället försvårade en komplicerad serie interaktioner mellan flera aktörer de brittiska kolonisatörernas omdöme och ledde oavsiktligt till Cyperns frigörelse, skriver Chares Demetriou.

Cypern, ett relativt sent kolonialt förvärv av det brittiska imperiet, fick sin självständighet under avkoloniseringsvågen efter andra världskriget. Men till skillnad från avkolonisering i andra länder under perioden var självständigt inte ett mål i Cyperns fall. Dessutom var viktiga aktörer inte bara det koloniala centret och den koloniala periferin, utan också tredjeländer, nämligen Turkiet och Grekland. I artikeln ”Divide and rule Cyprus? Decolonisation as process” i tidskriften Commonwealth & Comparative Politics, undersöker Chares Demetriou, forskare vid institutionen för sociologi, Cyperns relativt märkliga avkoloniserande utifrån en ny epistemologisk synvinkel och kastar nytt ljus på en aspekt av tidigare politik som fortfarande är aktuell i Cypern, Turkiet och Grekland.

Chares Demetriou argumenterar att avkolonisering bör betraktas som en process med komplicerade interaktioner som är både vägbundna och ovissa. Perspektivet står i kontrast till reduktionistiska synsätt, särskilt de som förutsätter att klarsynta, rationella beräkningar gjordes. Genom att betrakta avkoloniseringen av Cypern som en komplicerad process gör han gällande avkoloniseringen på ett avgörande sätt formades av kolonialmaktens insisterande på att söndra och härska. Detta, tillsammans med det komplicerade flödet av interaktioner som förekom i denna process, begränsade den brittiska regeringens förmåga att tydligt utvärdera problemet som det utvecklades. Framför allt misslyckades regeringen med att optimalt rangordna sina alternativ, genom att misstolka möjligheten att bevilja Cypern självständighet, och motsatte sig detta under en tid innan Turkiet och Grekland tvingade dem att acceptera det.


Läs ”Divide and rule Cyprus? Decolonisation as process” på Commonwealth & Comparative Politics webbplats.

Mer information om Chares Demetrious forskning finns på hans personliga sida.

Foto på Chares Demetriou av Jessica BjörckChares Demetriou (doktorsdisputation 2005 vid Columbia University) forskar om politisk och historisk sociologi och är expert på Irland och Cypern. Före ankomsten till Lund har han haft positioner i Ryssland, Storbritannien (Nordirland), Cypern, Tjeckien, Israel/Palestina, Italien och USA, varav fyra postdoktorala tjänster.

Senaste nyheter

2020-07-08

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner
2020-06-29

Läkemedelsindustrins finansiering av svenska patientföreningar

Läkemedelsindustrins finansiering av svenska patientföreningar
2020-06-11

Utrikes födda väljer bort facket. Corona påverkar siffror

Utrikes födda väljer bort facket. Corona påverkar siffror
2020-06-10

Är syskonbråk bara tjafs?

Är syskonbråk bara tjafs?
2020-05-26

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten