Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Britternas strategi att splittra Cypern möjliggjorde landets självständighet

Upprinnelsen till Cyperns självständigt från Storbritannien 1960 var inte resultatet av instrumentella rationella beräkningar. Istället försvårade en komplicerad serie interaktioner mellan flera aktörer de brittiska kolonisatörernas omdöme och ledde oavsiktligt till Cyperns frigörelse, skriver Chares Demetriou.

Cypern, ett relativt sent kolonialt förvärv av det brittiska imperiet, fick sin självständighet under avkoloniseringsvågen efter andra världskriget. Men till skillnad från avkolonisering i andra länder under perioden var självständigt inte ett mål i Cyperns fall. Dessutom var viktiga aktörer inte bara det koloniala centret och den koloniala periferin, utan också tredjeländer, nämligen Turkiet och Grekland. I artikeln ”Divide and rule Cyprus? Decolonisation as process” i tidskriften Commonwealth & Comparative Politics, undersöker Chares Demetriou, forskare vid institutionen för sociologi, Cyperns relativt märkliga avkoloniserande utifrån en ny epistemologisk synvinkel och kastar nytt ljus på en aspekt av tidigare politik som fortfarande är aktuell i Cypern, Turkiet och Grekland.

Chares Demetriou argumenterar att avkolonisering bör betraktas som en process med komplicerade interaktioner som är både vägbundna och ovissa. Perspektivet står i kontrast till reduktionistiska synsätt, särskilt de som förutsätter att klarsynta, rationella beräkningar gjordes. Genom att betrakta avkoloniseringen av Cypern som en komplicerad process gör han gällande avkoloniseringen på ett avgörande sätt formades av kolonialmaktens insisterande på att söndra och härska. Detta, tillsammans med det komplicerade flödet av interaktioner som förekom i denna process, begränsade den brittiska regeringens förmåga att tydligt utvärdera problemet som det utvecklades. Framför allt misslyckades regeringen med att optimalt rangordna sina alternativ, genom att misstolka möjligheten att bevilja Cypern självständighet, och motsatte sig detta under en tid innan Turkiet och Grekland tvingade dem att acceptera det.


Läs ”Divide and rule Cyprus? Decolonisation as process” på Commonwealth & Comparative Politics webbplats.

Mer information om Chares Demetrious forskning finns på hans personliga sida.

Foto på Chares Demetriou av Jessica BjörckChares Demetriou (doktorsdisputation 2005 vid Columbia University) forskar om politisk och historisk sociologi och är expert på Irland och Cypern. Före ankomsten till Lund har han haft positioner i Ryssland, Storbritannien (Nordirland), Cypern, Tjeckien, Israel/Palestina, Italien och USA, varav fyra postdoktorala tjänster.

Senaste nyheter

2019-10-14

Därför blir mötena på jobbet allt fler

Därför blir mötena på jobbet allt fler
2019-10-04

Anna Berglund har disputerat

Anna Berglund har disputerat
2019-09-20

Vad kan du göra med din samhällsvetenskap efter examen?

Vad kan du göra med din samhällsvetenskap efter examen?
2019-09-19

Äldre skogsägares relation till skogen skildras i ny bok

Äldre skogsägares relation till skogen skildras i ny bok
2019-09-16

Britternas strategi att splittra Cypern möjliggjorde landets självständighet

Britternas strategi att splittra Cypern möjliggjorde landets självständighet

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten