Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Radikala svängningar inom svensk migrationspolitik analyseras

Johan Sandbergs artikel “Beyond Granted Asylum—Labor Market Integration Challenges in Sweden” har publicerats i det senaste numret av SAIS Review, om migration och dess konsekvenser.

Johan Sandbergs artikel, som bygger på officiell statistik, presenterar en analys av nutida förändringar inom svensk migrationspolitik.

Först presenteras en inledande granskning av Sveriges ambivalenta hantering av flyktingströmmen under 2015-2016 och de radikala svängningar som saknade underbyggande strategier och konsekvensanalyser.

Vidare fokuserar artikeln på de historiska, strukturella ekonomiska utmaningar som alltjämt försvårar integrering av immigranter med låg utbildning på den svenska arbetsmarknaden.

Denna integrering försvåras av ackumulerande processer av bostadssegregering och utbildningssegmentering som tillsammans med arbetsmarknadsmarginalisering fördjupar socio-ekonomiskt utanförskap.

Slutligen diskuteras den svenska flyktingpolitiken i ett internationellt perspektiv där Sveriges bistånd delvis omdirigerats från utländska insatser till flyktingmottagande och etablering.

Läs artikeln på muse.jhu.edu

Artikeln i Lunds universitets forskningsdatabas

Johan Sandbergs personliga sida

 

Det senaste numret av SAIS Review of International Affairs heter “Migration and its Consequences” (Volume 37, Number 2, Summer-Fall 2017).

Senaste nyheter

2018-12-07

Många på subventionerade jobb inom restaurangbranschen saknar kollektivavtal

Många på subventionerade jobb inom restaurangbranschen saknar kollektivavtal
2018-11-21

Fackförbund slås samman för större inflytande och minskad konkurrens

Fackförbund slås samman för större inflytande och minskad konkurrens
2018-11-19

Gränsöverskridande polisarbete bygger på förtroende

Gränsöverskridande polisarbete bygger på förtroende
2018-11-15

Har svenska grundskoleelever bivit våldsammare?

Har svenska grundskoleelever bivit våldsammare?
2018-11-14

Är kontanter effektivast för att utrota hunger?

Är kontanter effektivast för att utrota hunger?

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten