Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Reflektion om etik genom hela forskningsprocessen

Sara Eldén, docent i sociologi, har publicerat en ny bok om forskningsetik som ger praktiska råd till studenter och även forskare.
Porträtt på Sara Eldén. Foto: Emma Lord.

Och så måste du ha ett avsnitt om etik också

Forskningsetiken blir alltför ofta en pliktskyldig och standardiserad deklaration om att man följer regler. Studenten som skriver uppsats intygar om sin moraliska förträfflighet, och forskaren som söker anslag eller prövar sin forskning i en etisk nämnd gör likadant. Etiken i forskningspraktiken, det vill säga alla de etiska dilemman som uppkommer när man genomför en studie, hamnar lätt i skymundan.

Den här boken framhåller vikten av reflektion och diskussion om etik genom hela forskningsprocessen: från idé och problemformulering, till planering av forskningsprojektet, i fältarbetet, och vidare in i forskningsprojektets slutrapportering. Boken ger också en kort introduktion till forskningsetikens historiska utveckling och presenterar olika forskningsetiska perspektiv samt de etiska regler och riktlinjer som gäller för forskning i Sverige i dag.

Sara Eldéns personliga sida här på institutionens webbplats.

Läs en intervju med Sara Eldén om boken på studentlitteratur.se

Läs om boken Forskningsetik: Vägval i samhällsvetenskapliga studier på studentlitteratur.se

Se institutionens kalendarium för att gå på boksläppet på Sociologiska institutionen!

Bokomslag Forskningsetik.

Sara Eldén

Sara Eldén, docent och lektor i sociologi på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, forskar om familj och nära relationer, barndomssociologi, feministisk teori och kvalitativ metodutveckling. Hon har tidigare avslutat en postdok-studie om barns berättelser om omsorg i vardagen, och nu senast ett projekt om den framväxande barnflickemarknaden och au pairer i Sverige.

Senaste nyheter

2020-11-13

Reflektion om etik genom hela forskningsprocessen

Reflektion om etik genom hela forskningsprocessen
2020-11-10

Hur rättfärdigas en politisk skandal?

Hur rättfärdigas en politisk skandal?
2020-10-29

Renlighet som fördjupar sociala klyftor

Renlighet som fördjupar sociala klyftor
2020-09-28

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver
2020-09-23

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten