Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan mellan gränspoliser undersöks i bästa doktorsavhandlingen

Sophia Yakhlef har fått Oscar II:s stipendium för sin avhandling United Agents. Community of Practice within Border Policing in the Baltic Sea Area.

Close up of barbed wire.
Photo: Marco Bianchetti, Unsplashed.

Oscar II:s stipendium för bästa avhandling delas ut årligen ut av Lunds universitets Stiftelseförvaltning för den avhandling som anses bäst inom respektive område inom universitetet.

Sophia Yakhlef avhandling i Sociologi uppmärksammar ett samverkansprojekt mellan gränsmyndigheter i Östersjöområdet som pågick mellan 2014 och 2015. Projektet involverade underrättelsepoliser, gränspoliser och kustbevakare från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Behovet av samarbete mellan länders polis, tull och gränsskydd har ökat i takt med ett ökat resande mellan länder, ökad migration och kriminalitetens internationalisering. Studien baseras på intervjuer och deltagande observationer och informella samtal och uppmärksammar de gemenskapsbyggande processer som pågick under projektet. Fokus ligger på så kallad gemenskapspraktik (community of practice).

Så här skriver Johanna Esseveld, professor i sociologi och Anna-Lisa Lindén, professor i sociologi, i nomineringen:

”Det empiriska materialet, som var mycket omfattande, har analyserats med hjälp av en väl vald teori ’community of practice’ och hon visar processen bakom skapandet av denna gemenskap.

”Den välintegrerade metodologiska ansats utvecklad och använd i denna avhandling har lett till resultat som har mycket bredare användning än just denna studie. Resultaten med fokus på vardagliga praktiker och skapande av en gemenskap är av stor betydelse för företag och myndigheter där människor som tillhör olika sociala kategorier som t ex svenskar och invandrare, yngre och äldre samarbetar.”

Sophia Yakhlefs personliga sida på Sociologiska institutionens webbplats.

Sophia Yakhlef doktorsavhandling, United Agents. Community of Practice within Border Policing in the Baltic Sea Area.

 

Bild på Sophia Yakhlef.

Sophia Yakhlef är lärare i bland annat kriminologi och sociologisk teori här på Sociologiska institutionen. Hennes främsta forskningsområden handlar bland annat om identitet och emotioner i organisationer och sociala relationer på arbetsplatsen.

FAKTA Oscar II:s stipendium

Stipendiet delas ut till en yngre disputerad forskare vid Lunds universitet. Förtjänstfull vetenskaplig författarverksamhet eller förväntad sådan verksamhet vid universitetet ska styrkas. I år kommer högst 10 stipendier om totalt 30 000 kronor att delas ut.

Senaste nyheter

2020-05-26

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen
2020-05-15

Samverkan mellan gränspoliser undersöks i bästa doktorsavhandlingen

Samverkan mellan gränspoliser undersöks i bästa doktorsavhandlingen
2020-05-12

"Föga troligt att Sverige är det enda landet där vetenskapen trumfar politiken"

"Föga troligt att Sverige är det enda landet där vetenskapen trumfar politiken"
2020-04-30

Lund lockar flest kriminologiintresserade studenter

Lund lockar flest kriminologiintresserade studenter
2020-04-20

Upplevelser av polisen bland ungdomar från etniska minoriteter

Upplevelser av polisen bland ungdomar från etniska minoriteter

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten