Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studie om invandrarorganisationers betydelse för integration får 4 miljoner!

FORSKNINGSMEDEL: 4 miljoner kronor har beviljats Olle Frödin, Johan Sandberg och Axel Fredholm på Sociologiska institutionen i Lund och Shahamak Rezaei på Roskilde Universitet för projektet “Migration, Integration and Development: The Role of Transnational Immigrant Organizations in Sweden”. Invandrarorganisationers betydelse, både för integration och för utveckling i hemlandet, ska utforskas.

Pengarna kommer från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Så här beskriver forskarna själva:

"Invandrarorganisationers betydelse för arbetsmarknadsintegration i Sverige
 
Detta forskningsprojekt fokuserar på betydelsen av invandrarorganisationer för integrationen på arbetsmarknaden och deras roll i utvecklingsprojekt i sina ursprungsländer. Internationell forskning har visat att invandrarorganisationer har en ganska stor betydelse för arbetsmarknadsintegrationen i vissa länder, exempelvis USA. Det saknas dock studier på hur invandrarorganisationer fungerar i detta avseende i Sverige. Eftersom dessa organisationer kan tänkas ha betydelse, eller en potentiell betydelse inom arbetsmarknadsintegrationsprocesser, är det i högsta grad samhällsrelevant att utreda vilken roll de spelar i dagsläget.

Det är angeläget att utreda hur de relaterar till olika arbetsgivare och arbetstagare, samt deras relationer med myndigheter och arbetsmarknadens parter. Frågorna som står i fokus för studien berör inte bara integrationen av utrikes födda. Studien kan även belysa förändringar i relationerna mellan aktörer både på arbetsmarknaden och mellan myndigheter och civilsamhälle i mer bred bemärkelse. Det är därför viktigt att utreda invandrarorganisationernas roll på arbetsmarknaden i ett sociologiskt avseende då de kan ingå i bredare förändringsmönster vars effekter inte bara är ekonomiska, utan även sociala och organisatoriska.

Projektet inleds med en systematisk inventering och klassificering av invandrarorganisationer i Sverige, följt av analyser på vilka sätt organisationer ger stöd åt migranter i integreringen på svensk arbetsmarknad. Därefter undersöker vi huruvida och på vilket sätt organisationerna stödjer utvecklingsprojekt i sina hemländer. Slutligen integrerar vi fallstudien i en existerande databas med fallstudier från olika länder tillhandahållen av Center for Migration and Development, Princeton University. Sistnämnda fasen möjliggör komparativa studier för att fastställa hur Svenska invandrarorganisationer skiljer sig från de i andra Europeiska och utom-Europeiska länder."

Olle Frödins personliga sida

Johan Sandbergs personliga sida

Axel Fredholms personliga sida

Senaste artiklar

2018-01-18
Så vinner man en mediedebatt
Så vinner man en mediedebatt
2017-12-19
Liv Sunnercrantz har försvarat sin avhandling
Liv Sunnercrantz har försvarat sin avhandling
2017-12-19
Studie om invandrarorganisationers betydelse för integration får 4 miljoner!
Studie om invandrarorganisationers betydelse för integration får 4 miljoner!
2017-12-07
Skapade villkor för fler kvinnor i avlönat arbete
Skapade villkor för fler kvinnor i avlönat arbete
2017-12-01
Katrine Tinning har försvarat sin avhandling
Katrine Tinning har försvarat sin avhandling

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten