Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad kan du göra med din samhällsvetenskap efter examen?

”Sociologi” förekommer just nu i 28 av Arbetsförmedlingens 81 000 platsannonser – ”antropologi” bara en gång – och många tjänster syftar till en akademisk karriär. För blivande samhällsvetare är det inte självklart var och med vad de kan arbeta.
Foto från presentation av Malmö stads verksamhet mot våldsbejakande extremism

Även om den akademiska livsstilen tilltalar är det få som kan och orkar bli forskare och föreläsare. Resten får hoppas på en funktion i någon härlig, weberiansk idealbyråkrati. Men vad gör man där?

För att skingra dimman presenterar Sociologiska institutionens samverkanspartners sin verksamhet och vilken nytta de har av samhällsvetare. Den 17 september samlades studenter i grundkurserna i sociologi, socialantropologi och socialpsykologi för att inledningsvis lyssna på Malin Martelius, som bland annat arbetar med frågor som rör våldsbejakande extremism i Malmö stad. En av svårigheterna med arbetet är  komplexiteten att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, samtidigt som rätten att ha extrema åsikter ryms inom demokratins.

Bild på Malin Martelius av Theo Hagman Rogowski
Malin Martelius avlade examen vid psykologprogrammet på Lunds universitet 2001. I dag är hon trygghets- och säkerhetssamordnare på stadskontoret i Malmö

– Människor i kommunen har rätt att vara radikala och ha extrema åsikter. Olikheter måste samsas på den gemensamma ytan som en kommun är. Det är ingen som har sagt att vara en demokrati är något stillsamt, säger Malin Martelius och tillägger att i arbetet mot våldsbejakande extremism, lokalt såväl som nationellt, återstår mycket att göra för att förebygga och bli bättre på att arbeta mot orsakerna till våldsbejakande extremism. Man saknar effektiva modeller, med stöd i forskning, för att bemöta fenomenen.

Även Annika Eklund, kulturchef i Lunds kommun som både läst kulturvetarlinjen och författarutbildningen vid Lunds universitet, närvarade för att presentera kulturförvaltningens verksamhet. Lunds kulturförvaltning driver ett flertal kulturinstitutioner i staden och sysselsätter 125 personer med varierande kompetens.

– Vi vänder oss till barn, unga och äldre och vill ha ett kulturutbud som känns meningsfullt för alla. Där kan någon som har tränat sig i sociologiska perspektiv komma in och göra analyser och plocka fram strategier för att vi ska utvecklas på rätt sätt. Den som är skolad i sociologin har inte nödvändigtvis sakkunskaper inom kulturområdena och för oss är det en fördel att när någon kan tillföra en utifrånblick.

Foto på presentation av Annika Eklund, kulturchef i lunds kommun
Efter författarskolan försörjde Annika Eklund bland annat som manusförfattare för såpoperan "Vita lögner".

Senaste nyheter

2020-07-08

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner
2020-06-29

Läkemedelsindustrins finansiering av svenska patientföreningar

Läkemedelsindustrins finansiering av svenska patientföreningar
2020-06-11

Utrikes födda väljer bort facket. Corona påverkar siffror

Utrikes födda väljer bort facket. Corona påverkar siffror
2020-06-10

Är syskonbråk bara tjafs?

Är syskonbråk bara tjafs?
2020-05-26

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten