Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lundasociolog bland sex nya toppforskare till Sveriges unga akademi

Porträtt på Alison Gerber. Foto: Sindre Lo Gerber.
Alison Gerber, universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet har valts in i Sveriges unga akademi för perioden 2022–2027. Foto: Sindre Lo Gerber.

Sveriges unga akademi valde den 21 maj in sex nya, framstående forskare inom ämnen som hjärnkirurgi, analytisk sociologi och energiomställning. En av dem är Alison Gerber, universitetslektor i sociologi här på Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Varför har du sökt till Sveriges unga akademi?

– Jag sökte till Sveriges unga akademi för att jag vill bidra till att göra svensk akademisk forskning starkare och mer inkluderande, säger Alison Gerber.

Alisons forskning: Kan vi tro våra ögon?

Så här säger Alison Gerber till SUA om sin forskning:

"Hur använder forskare nya typer av bilder för att visa vad de vet och för att övertyga andra om att acceptera de bevis som de lägger fram? Bilder som till exempel hjärnscanningar och botaniska illustrationer är centrala för vetenskaplig verksamhet. Men i dag kan man med hjälp av lättillgänglig teknik skapa verklighetstrogna, algoritmiskt genererade bilder – fotoliknande bilder som inte skapas med linser utan genom manipulering av digitala data. Dessa nya typer av bilder har inneburit tydliga utmaningar för vår förmåga att lita på de saker vi kan se med våra egna ögon.

Min forskning är inriktad på kultur, vetenskap och det offentliga livet, med särskild tonvikt på nya typer av bevis. Tillsammans med ett team studerar jag algoritmiskt genererade bilder och nya digitala 3D-metoder för dokumentation, visualisering och analys som rör sig mellan vetenskap och rättsväsende. Vi följer forskare och praktiker när de utvecklar manipulerbara, immersiva miljöer för att dokumentera och analysera allt ifrån arkeologiska utgrävningar till brottsplatser.

Jag är intresserad av frågor om hur olika typer av människor använder bilder i sitt gemensamma arbete; om hur historier om fotografi och annan bildteknik påverkar vår användning och förståelse av nya typer av bilder; och om de specifika egenskaper som gör nya typer av bilder mer (eller mindre) trovärdiga för olika målgrupper. Forskningen syftar till att hjälpa oss att förstå de processer som gör att vi tror våra ögon (eller får oss att ifrågasätta dem) när vi möter nya typer av bilder."

SUA får yngre forskare att låta mer

Sveriges unga akademi (SUA) är en plattform som ger yngre forskare en starkare röst och möjlighet att tillsammans lyfta blicken och bidra till ett bättre forskningssystem och samhälle. I bred representation från olika forskningsfält och lärosäten utvecklas forskningspolitiska förslag, internationellt samarbete och utåtriktat arbete för att nå ut med forskning till barn och unga.

Alla ansökningar granskas av invalspanelen, berättar Rikard Landberg, ordförande för den panel som arbetar med invalet av nya ledamöter 2022. 

– Och vi bedömer då två saker: dels den sökandes vetenskapliga excellens och dels den sökandes engagemang kring frågor som ligger nära SUA. De senaste åren har vi haft omkring 100 sökande och av dessa väljs de bästa 6–8 kandidaterna in, säger Rikard Landberg.

Att bli ledamot – intervju med invalspanelens ordförande Rikard Landber

Nya ledamöter 2022

  • Adel Daoud, biträdande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet, affilierad docent, Chalmers
  • Cecilia Engdahl, docent i experimentell autoimmunitet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Alison Gerber, universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet
  • Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers tekniska högskola
  • Andreas Nord, docent i biologi, ekologisk fysiologi vid Lunds universitet
  • Elham B. Rostami, docent i neurokirurgi vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet
Porträtt på de sex nya ledamöter i Sveriges unga akademi. Foto.
Nya ledamöter, övre raden: Elham B. Rostami, Alison Gerber, Adel Daoud, nedre raden: Jessica Jewell, Andreas Nord och Cecilia Engdahl. Foto: Mikael Wallerstedt, Sindre Lo Gerber, Astrid Dünkelmann, Udo Schloegl, Inger Ekström, Elin Lindström.

Alison Gerber

Biträdande universitetslektor i sociologi, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Forskningsområden: Sociologisk teori, ekonomisk sociologi, kultursociologi, kunskaps-, teknik- och vetenskapsstudier.

Alisons forskning ska hjälpa oss att förstå de processer som gör att vi tror våra ögon (eller inte) när vi möter nya typer av bilder.

Alison Gerbers personliga profil på Lunds universitets forskningsportal.

Övriga intressen: Skogen; musik, konst och film; mat, familj och vänner. Jag fermenterar mycket mat, vilket resulterar i att mitt kök tyvärr har en tendens att lukta lite "projektaktigt".