Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pris för utmärkta lärarinsatser till Sociologens lärare Erik Hannerz!

Erik Hannerz tar emot sitt pris i det pampiga Universitetshuset i Lund. Foto: Kennet Ruona.
Erik Hannerz tar emot Lunds studenters pedagogiska pris i Universitetshuset i Lund. Foto: Kennet Ruona.

Vid en pampig ceremoni i Universitetshuset i Lund belönades Erik Hannerz vid Sociologiska institutionen med Lunds studenters pedagogiska pris 2022 för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen.

Som en av bara tre lärare vid Lunds universitetet får Erik Hannerz Lunds studenters pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen. Rektor utser pristagare efter förslag från studentkårerna. Förutom den stora äran utbetalas till institutionerna dessutom ett bidrag om 25 tkr vardera för att möjliggöra studieresor i tjänsten för pristagarna. I år gick priset till universitetslektor Amanda Sonnerfeldt (Företagsekonomiska institutionen), docent Katarina Lundin (Språk- och litteraturcentrum) och biträdande universitetslektor Erik Hannerz vid Sociologiska institutionen.

Priset delades i år ut i samband med årshögtiden fredagen den 4 mars 2022 där Erik Hannerz även höll ett inspirerande tal om vad lärande kan och bör vara.

Hur känns det att bli uppmärksammad av studenterna med detta pris?

– Oerhört hedrande! I min värld är det finaste priset jag kan få och jag är stolt, på gränsen till rörd. Det är en bekräftelse inte bara för min egen undervisning, utan för de kurser jag undervisar på, de program vi har på institutionen och för institutionen som helhet. Det är ett tydligt tecken på att vi gör saker bra och att vi är på rätt väg.

Vad betyder lärarrollen för dig?

– Jag tror att vi behöver ställa frågan vad lärande betyder först och främst. Och mer specifikt vad lärande på universitetsnivå är. Jag tycker att det alldeles för ofta diskuteras vad lärande ska leda till snarare än vad lärande innebär. I pedagogisk teori betonas ofta att lärande är omvandlande. Att det innebär en förändring i förhållandet mellan en individ och dennes omgivning. Det är viktigt vad vi lär men det är framförallt hur denna kunskap omsätts till en förändring i hur vi närmar oss vår omvärld som är kärnan.

Läranderollen för mig kretsar väldigt mycket kring att sätta igång denna förändring

– Om vi ser på lärandet på det sättet så har vi förflyttat oss en bra bit ifrån hur lärande diskuteras i förhållande till exempelvis skolan, faktiskt har vi snarare närmat oss hur förskollärare arbetar med lärande, att man inte separerar görande och lärande, utan strävar efter att möjliggöra ett lärande som sker på flera olika plan samtidigt, och som tydliggörs som just lärande först när det omsätts i praktiken.

Min roll som lärare är att skapa inkluderande rum inom vilka studenterna och jag tillsammans kan diskutera, problematisera och analysera olika existerande frågeställningar, men också väcka nya så att vi lär av varandra.

– Läranderollen för mig kretsar väldigt mycket kring att sätta igång denna förändring, att lägga en grund för studenterna att stå på, gå igenom begrepp, teorier och metoder som de sedan kan använda för att förändra sättet de närmar sig världen. Att tänka kring lärandeprocessen som aktiv och kollektiv där kunskap är något som skapas genom interaktion och mångfald snarare än att det är något som överförs från en lärare som har den kunskapen till en elev som saknar den.

– Min roll som lärare är att skapa inkluderande rum inom vilka studenterna och jag tillsammans kan diskutera, problematisera och analysera olika existerande frågeställningar, men också väcka nya så att vi lär av varandra. Här kommer också det vetenskapliga tänkandet in. Att med hjälp av teori och metod försöka väcka ett intresse hos studenterna så att de gör sociologi 50 timmar i veckan och inte bara de 6 timmar per vecka som de är i klassrummet.

– Jag vill stimulera studenterna till att tillsammans, oavsett sammanhang, aktivt diskutera världen utifrån det som de läser, att få dem att vilja läsa mer, utforska nya problem, nya frågor, att få dem att tillsammans utforska en sociologisk blick på samhället oavsett om de ser på en film, är på krogen, läser en dagstidning, eller vill förändra världen. Att stimulera dem till att ta ansvar och initiativ till att lära utifrån och i direkt relation till sina egna intressen, erfarenheter och villkor.

Vad utmärker en bra lärare enligt dig?

– Jag är övertygad om att en bra lärare är en person som trivs med sitt arbete och sitt ämne och som har förmågan att kunna kommunicera denna glädjen till sina studenter. Jag tror även att en bra lärare är en lärare som aldrig slutar att vilja göra saker bättre och som därmed utvecklas genom lärandet på samma sätt som vi förväntar oss att studenterna ska.

– Men bra lärare kräver också en trygghet och en kontext inom vilken lärande tas på allvar och där pedagogiska samtal är en del i det övriga arbetet. Jag har själv arbetat som vikarie i flera år, och jag ser det otroliga arbete som våra vikarier och postdocs lägger ner på att förbereda och genomföra kurser som är nya för dem. Här måste vi kämpa för att motverka prekariseringen av lärarrollen och att arbeta för att skapa trygga karriärvägar för unga forskare och lärare.

Varför tror du att du fick priset?

– Jag är del av en fantastisk grupp av lärare och forskare både på Sociologiska institutionen och på övriga Samhällsvetenskapliga fakulteten: Kollegor som hela tiden lyssnar på mina problem och frågor, som delar med sig av sin kunskap och lösningar, och som peppar mig och andra att hela tiden vilja utvecklas.

Det här är ett pris för hela institutionen.

– Vi har en bra blandning av unga nya lärare och äldre erfarna på institutionen, och även en mängd intressanta forskningsprojekt. Detta i kombination med att jag själv haft privilegiet att vara med och planera och utarbeta de kurser och program som jag föreläser på, gör att studenterna förhoppningsvis känner att det är kul och givande att gå till klassrummet. Så jag vill gå tillbaka till mitt första svar: Det här är ett pris för hela institutionen.