Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologikonferensen ARTS IN MOVEMENT rullar igång idag i vårt hus

Christopher Mathieu och doktorander samlade på trappan på Sociologiska institutionen i Lund. Foto: Theo Hagman Rogowski.
Konferensen startar idag med presentationer, workshops och publiceringsråd särskilt tillägnade doktorander. Christopher Mathieu och doktorander samlade på Sociologiska institutionens trappa i Lund. Se fotnot* för namn på alla. Foto: Theo Hagman Rogowski.

Idag ökar ljudnivån i vår byggnad när ett 70-tal besökande sociologer från Japan till Colombia, samt hela Europa, träffas på Sociologen för att samtala och fördjupa sig i ämnet konstsociologi.

Sociologiska institutionen i Lund är värd för ESA:s forskningsnätverkskonferens "ARTS IN MOVEMENT" eller det långa namnet "2022 ESA RN02 Sociology of the Arts Mid-term Conference 14-16 september 2022".

ESA, European Sociological Association, har 37 forskningsnätverk, varav ett är "Sociology of the Arts" (RN02): Forskningsnätverket håller en konferens som äger rum vartannat år, och som just nu alltså håller hus i Sociologens byggnad i Lund.

Idag (onsdag) startar konferensen med en dag särskilt dedikerad doktoranderna. På torsdag och fredag ​​blir det presentationer, paneler, keynote-presentationer och workshops.

Huvudtalare är Marta Herrero från University of York i Storbritannien, som kommer att hålla sitt föredrag "Störningar i företagssponsring av konst: En sociologi av konst, protester och känslor" (Disruptions of corporate art sponsorship: A sociology of art, protest and emotions) och Oleksandra Nenko från University of the Arts i Finland, vars keynote har titeln "Mellan terapi och ideologi: konstnärliga representationer av krig i Ukraina".

Även institutionens personal som inte deltar i konferensen kan se fram emot att stöta på intressanta nya människor vid kaffemaskinen eller i korridorerna. På torsdagskvällen finns möjlighet att mingla kring några boklanseringar i personalrummet. Huvudansvarig på institutionen Chris Mathieu säger i ett mejl till all personal:

– Många ESA-medlemmar är anslutna till flera forskningsnätverk, så var beredd på att träffa människor du redan känner, eller nya människor värda att lära känna.

Chris Mathieu och Magnus Ring från Sociologiska institutionen, Marthe Nehl från Institutionen för Service Management, plus sju volontärer från studentföreningen Doxa kommer att guida gästerna runt i huset och i Lund.

För de som anmält sig avslutas konferensen med en utflykt till Wanås konstmuseum och skulpturpark under lördagen, och den årliga kulturnatten i Lund på kvällen.


Program

Onsdag 14 september

Doktoranddag [presentationer och workshops; publiceringsråd]

Invigningskväll. Gratis och öppet för alla deltagare

Torsdag-fredag ​​15-16 september

Huvudkonferensdagar. Vernissage på "Kulturen" Lunds Kulturhistoriska museum. Presentationer, paneler, keynotes och workshops.

Lördag 17 september

Utflykt till Wanås konstmuseum och skulpturpark (gratis busstransport till Lund, entré, lunch och föreläsning) och den årliga kulturnatten i Lund på kvällen. Även Landskrona Fotofestival äger rum vid denna tidpunkt.

Huvudtalare

Marta Herrero (University of York, UK) och Oleksandra Nenko (University of the Arts, Finland).

Panel

Att se tillbaka och se framåt - löftet om konstsociologin. Paneldeltagare: Ron Eyerman (Lund/Yale), Oleksandra Nenko (University of the Arts, Finland), Arturo Rodrigues Morató (University of Barcelona)


Mer

Mer information om konferensen på vår engelska webbplats.


* Namn på samtliga personer samlade på Sociologens trappa, se ovan foto:

Gruppen till vänster från övre vänstra hörnet (2 rader): Hans Abbing, Constance Devereaux, Verena Neipel; Graciela Trajtenberg, Yvonne Jila.

Gruppen till höger från övre vänstra hörnet (2 rader): Alice Neusiedler, Byung Hun Yoon; Jaleh Taheri, Alexandra Pool, Marthe Nehl, Chris Mathieu.