Större chans att överleva om du litar på främlingar

Genrebild för att illustrera tillit till andra människor

Männsikor som litar på andra löper lägre risk att dö än de som är misstroende, skriver sociologen Jan Mewes och hans kollegor i artikeln ”Trust, happiness and mortality: Findings from a prospective US population-based survey”, publicerad i Social Science & Medicine.

Effekterna av generell tillit – uppfattningen att man kan lita på andra, inklusive främlingar – var särskilt märkbara för dödlighet vid hjärt- och kärlsjukdomar, men hade ingen signifikant påverkan på överlevnadschanserna bland cancerpatienter. Lycka tycks däremot inte påverka livslängden.

Analysen är gjord på en kombination av data från ”US National Death Index” och nationellt representativa enkätundersökningar med omkring 24 000 amerikaner undersökta mellan 1978 och 2010. Cox regressionsmodeller och konkurrerande riskmodeller har använts för att analysera materialet.

“In final models, generalised trust, but not happiness, showed robust and independent associations with all-cause mortality. … The distinct patterns of association between generalised trust and all-cause/cause-specific mortality suggest that their relationship could be being driven by cardiovascular mortality. In turn, this supports the feasibility of psychosocial pathways as possible biological mechanisms from distrust to mortality,” skriver författarna i artikeln.

Jan Mewes medförfattare var Alexander Miething vid Stockholms universitet och Giuseppe N. Giordano vid Lunds universitet.

 

Läs artikeln på sciencedirect.com

Mer om Jan Mewes forskning på hans personliga sida.