Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad är facklig styrka?

Två koppar starkt kaffe. Foto av Mike Marquez, unsplash.

Sociologen Anders Kjellberg beskriver sambandet mellan facklig organisering, facklig styrka och det lokala fackliga arbetet i rapporten "Vad är facklig styrka? Arbetsplatsfacket centralt i den svenska partsmodellen" som han skrivit på uppdrag av tankesmedjan Futurion. Anders Kjellberg beskriver skillnaden mellan facklig makt och styrka och definierar elva styrkedimensioner bland andra organisatorisk styrka, ekonomiska resurser, idébaserad styrka och förnyelseförmåga.

Anders Kjellbergs rapport uppmärksammas även i media i artikeln "Hemarbetet försvårar för facket" som publicerades i tidningen Arbetsvärlden 1 mars (länk nedan).

Om rapporten:

Ann-Therése Enarsson, Vd Futurion, skriver i sitt förord:

"När den ekonomiska oron ökar – som under corona-pandemin – ser vi också att allt fler arbetstagare ser nyttan av ett fackligt medlemskap.

För att vara relevant och kunna företräda sina medlemmar effektivt måste dock facket vara närvarande där arbetstagarna befinner sig.

Sociologen Anders Kjellberg vid Lunds universitet är sedan flera decennier en av Europas mest ansedda arbetslivsforskare och expert på den fackliga organisationsgraden. Inom ramen för det samarbete som Futurion bedriver tillsammans med Unionens demokratiutvecklingsprojekt, har vi gett honom upp-draget att beskriva sambandet mellan facklig organisering, facklig styrka och det lokala fackliga arbetet. Rapporten syftar till att bidra till ökade kunskaper kring dessa viktiga frågor.

Hur starkt facket är i organisatoriskt avseende utgör bara en av flera aspekter på facklig styrka.

Bland de elva styrkedimensioner som diskuteras i den här rapporten finns också ekonomiska resurser, mobiliseringsförmåga, strategisk position, förhandlingsstyrka, politiskt inflytande, idébaserad styrka och förnyelseförmåga.

Särskilt uppmärksammas de olika styrkedimensionernas betydelse för det lokala facket sedan 1980-talet, hur det är i dagsläget och vilka tendenser som kan urskiljas vid en blick in i framtiden."

Läs rapporten Vad är facklig styrka?

Rapporten i media:

Webinarium om rapporten:

Rapportpresentation 15 april: Vad är facklig styrka i framtidens arbetsliv? – Tankesmedjan Futurion. (Kommer kunna ses i efterhand på futurion.se)