Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bo Isenberg

Bo Isenberg

Docent

Bo Isenberg

Samtidshermeneutik. Sociologiska optioner, predikament, realiteter

Författare

  • Bo Isenberg

Summary, in Swedish

Artikeln diskuterar moderniteten, samtiden, sociologin och förhållandet dem emellan samt hur samtiden betingar vetandet om denna samtid, och hur vetandet om samtiden gestaltas. Den epistemologiska konstellation som framkallas förstår jag som sociologisk samtidshermeneutik, eller samtidshermeneutisk sociologi. Dess grundantagande är: ju mer en kultur karakteriseras av kontingens (komplexitet, transition, abundans), desto mer analys blir nödvändig – och möjlig. Det är en grundsats som gällde också för den klassiska moderna sociologin. Allt sedan den var klassisk, har sociologin formulerat sig på nytt – som den alltså korresponderar med modernitetens förvandlingar. Vår samtid påkallar och möjliggör nya sociologiska variationer. Sociologen verkar med andra ord i rummet mellan nödvändigheten och friheten. Artikeln behandlar ett antal element (ansatser, frågor, predikament, optioner, nödvändigheter) som är adekvata i en förståelse av samtiden, vare sig det handlar om begränsade utsnitt av denna (segment, sekvenser) eller om svepande, generella undersökningar, om teoretiska studier eller empiriska. Tillsammans tjänar de som utgångspunkt för kombinationer och variationer i syfte att göra samtiden intelligibel (vad den skulle kunna vara, hur den blivit sådan den är, vad den skulle kunna bli), att visa på betydelser och funktioner (men inte nödvändigtvis bevisa dem), att visa på giltighet (men inte slutgiltighet, begreppslig eller annan). Framställningen kombinerar teoretiska, metodologiska och kunskapsteoretiska spörsmål. Undersökningens anspråk är explorativt, tentativt – teser skall förstås också som frågor. Specifikt kretasr diskussionen kring följande frågor: kontingens och emergens; antropologi; discipliner och kulturer; hermeneutik och typologisering; heuristik och serendipitet; perspektivitet och oblivionism; teori och teoretisk design; den konjunktiva sociologin.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Sidor

49-80

Publikation/Tidskrift/Serie

Sosiologisk årbok

Volym

2011

Issue

1-2

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Novus Forlag

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

  • samtidshermeneutik
  • sociologi
  • teori
  • sociology
  • kunskapssociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0808-288X