Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bo Isenberg

Bo Isenberg

Docent

Bo Isenberg

Karaktär och kultur. Sociologisk moralistik från Riesman till Sennett

Författare

 • Bo Isenberg

Summary, in Swedish

Artikeln diskuterar en väsentligen nordamerikansk tanketradition som explicit eller implicit framställer den centrala antika filosofiska frågan – ”hur bör jag leva?” – som sin frågehorisont, och som gör det såväl teoretiskt, empiriskt som normativt. Det handlar om sociologer och andra samhällsvetare, men också om litteraturvetare och kulturkritiker, essäister och skönlitterära författare. Artikeln gestaltar dem som ”moralister” med föregångare i den klassiska moderna sociologin. Som ”moralister” manifesterar de en ”tankestil”. Inledningsvis behandlas två centrala och komplementära begrepp för amerikanska moralister: ”karaktär” och ”kultur” och varianter av dessa. Begreppen manifesterar den moralistiska frågehorisonten, men uttrycker även en för sociologin grundläggande problematik. Artikeln fortsätter med en diskussion kring den tidigmoderna intellektuella strömning som gick under namnet ”moralistiken” och som exempelvis Montaigne tillhörde. Den klassiska moralistiken är av betydelse för såväl den klassiska sociologin som för de amerikanska moralisterna. Här definieras tillika det för artikeln centrala begreppet ”tankestil”. Därpå följer en genomgång av centrala problemställningar och begrepp hos ett urval av amerikanska moralister: Riesman, Trilling, Bell, Himmelfarb, Lasch, Bellah, Putnam, Sennett. Artikeln avslutas med en sammanfattande diskussion kring de element som ingår i den amerikanska moralistiska tankestilen, samt med några kritiska reflexioner.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2008

Språk

Svenska

Sidor

255-278

Publikation/Tidskrift/Serie

Sosiologisk tidsskrift

Volym

Vol. 16

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Universitetsforlaget, Oslo

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • hermeneutics of the contemporary
 • character
 • culture
 • moralists
 • style of thought
 • sociologi
 • sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0804-0486