Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Carola Aili

Universitetslektor | Docent

Pedagogik

 

Forsknings- och undervisningsområden

 • Professionellas användning av kunskap
 • Lärande och utveckling
 • Arbetsorganisering
 • Arbetsdelningsprocesser
 • Transformeringen från högre utbildning till arbetslivet
   

Pågående forskning

Hennes fokus har ofta legat på balansen mellan att upprätthålla autonomi i olika typer av diskretionärt arbete och den ökande styrningen, övervakningen och kontrollen av professionellas arbete. Hon har arbetat i flera olika forskningsprojekt som medarbetare och som forskningsledare och erhållit medel från bland annat Vetenskapsrådet. Hon har lett två olika forskningsmiljöer, Arbete i Skolan (AiS) och Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande, båda vid Högskolan Kristianstad.

Hon har varit rådgivare och konsult till centrala och lokala myndigheter i relation till skolfrågor samt till lärares och vårdpersonals fackföreningar och yrkesförbund. Hon är publicerad i tidskrifter som Tertiary Education and Management, Teachers and Teaching och Theory and Practice. Hon är en av redaktörerna för Nordic Academic Press’ In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service.

Just nu leder hon ett forskningsprojekt om lärares arbetsvillkor som finansieras av AFA. Preliminära resultat visar att teknik och programvaror, så som olika kvalitetssystem, tenderar att försvåra för lärare att hinna genomföra det arbete som driver kvalitet i deras närliggande undervisning.

 

Publikationer


Doktorsavhandling

 • Aili, C. (2002). Autonomi, styrning och jurisdiktion. Barnmorskors tal om arbetet i mödrahälsovården. (Ph.D Dissertation), Stockholms Universitet, Stockholm.
   

Böcker (monografier och redigerade volymer)

 • Aili C, Blossing U, Tornberg U, editors.(2008). Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete. Stockholm: Lärarförbundets förlag; 2008. Pedagogiska magasinets skriftserie, 7.
 • Aili C, Nilsson L, Svensson L, Denicolo P, editors. (2007). In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service. Lund: Nordic Academic Press.
 • Aili, C., Persson, H., & Persson, K. (2003). Mentorskap, att organisera skolans möte med nya lärare. Lund: Studentlitteratur.
   

Artiklar

 • Aili, C., & Nilsson, L.-E. (2016). Preparing higher education students for the new landscape of governance. Tertiary Education and Management, 22(3), 249-265. doi: 10.1080/13583883.2016.1196725
 • Aili, C & Nilsson, L-E. (2015). Dual learning – a challenge for higher education in the new landscape of governance. Tertiary Education and Management, Routledge. Accepted: 26 Jun 2015. Published online: 18 Aug 2015. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13583883.2015.1068367.
 • Aili C. Familjecentraler i perspektivet av välfärdsprinciper [Familiy Centres in the Perspective of Welfare Principles].  Socialmedicinsk Tidskrift. 2011;88(2):180-192.
 • Aili, C. & Brante, G. (2007). Qualifying Teacher Work - Everyday Work as Basis for the Teacher Professions’ Autonomy. Teachers and Teaching, Theory and Practice, 3. London: Routledge.
   

Bokkapitel

 • Aili C, Hjort K. (2010). Prioriteringskompetens: konkurerande välfärdsprinciper och nya krav på lärarprofessionen [Priority Skills: competing welfare principles and new demands on the teaching profession]. In: Dilemman i skolan: aktuella utmaningar och professionella omställningar. Kristianstad: Kristianstad University Press; 2010:4 p. 8-24.
 • Aili, C., Ljung-Djärf, A., & Tullgren, C. (2010). Att göra alla nöjda : om ansvarsgörande i förskolearbetets lokala arbetsdelningsprocesser. In G. B. K. Hjort (Ed.), (Vol. 4, pp. 39-53). Dilemman i skolan : aktuella utmaningar och professionella omställningar. Kristianstad: Kristianstad University Press
 • Aili, C. (2008). Kan jag få jobba klart nå'n gång?: tidsgeografiska perspektiv på lärararbetet. In C. [ed] Aili, Blossing, Ulf, Tornberg, Ulrika (Ed.), Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete (pp. 121-139). Stockholm: Lärarförbundets förlag.
 • Aili, C. (2007). Time-formatives and intermittent work. School and teachers’ work in practice, in C. Aili, L-E. Nilsson, L. G: Svensson and P Denicolo (eds.) In tension between organization and profession – professionals in Nordic public service, 193-227. Nordic Academic Press.
 • Aili, C. & Nilsson, L-E. (2007). Tensions - Let the doctor give an example. In C. Aili, L-E. Nilsson, L. G. Svensson, and P. Denicolo (eds.), In tension between organization and profession – professionals in Nordic public service, s 7-14. Nordic Academic Press.
   

Konferensbidrag

 • Aili, C. & Nilsson, L-E. (2015) Standardization meets practice – the case of integrating research-based work placement in Higher Education in the name of employability. Invited SIG symposium: Preparing students for professional practice within higher Education, EARLI biennial conference Limassol, Cyprus 25-29 August 2015.
 • Aili, C. (2014) Quality driven teacher work - reflection on a concept, paper presented at The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13 2014, Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life, Stream 19, Teachers’ work life.
 • Aili, C. & Österlind, M.-L. (2013). Construing and re-construing quality driven teacher work.  Paper presented at ISATT 16th     Biennial Conference on Teacher and Teaching, Exellence of teachers? Practice, Policy, Research. Ghent, July 1-5, 2013.. .
 • Nilsson, L-E och Aili, C. (2011). Implementing supervised placement : reflections on the unity of a concept. Paper presented at the 14th biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Exeter, UK, 29th of August to 3rd of September.
 • Aili, C. & Nilsson L. (2011). Implementing supervised placement : diversity and change in different professional programs. Papper presenterat vid Professionsnätverkets konferens Kunskap profession och expertis i Växjö, Sverige, 28 – 29 september. Professionsnätverkets konferens Kunskap profession och expertis i Växjö, Sverige, 28 – 29 september
 • Aili, C. & Nilsson, L-E. (2010). Professioner och inflytandet över professionsutbildningarna -en aktör-agentanalys av hur transnationell styrning transformeras till lokala reformer [Professions and the influence of professional training-an actor-agent analysis of how transnational governance are transformed to local reforms], presented at Nationella Professionsnätverkets - Konferens 2010 "Den reglera[n]de professionen – professioner och politik”. 30 sep-1 okt Göteborg, Sverige. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-8570
 • Aili, C. & Nilsson, L-E. (2010). HKR:s - kursplanearbete : Lokala praktiker perspektiverade i ljuset av nationella och transnationella policy-tendenser. In: Vad händer med Lärarutbildningen i Kristianstad, i Sverige, i Europa? : Worklshop - Högskolan Kristianstad (AiS - VFU) - Stockholms Universitet - Linköpings Universitet, Kristianstad 17-18 mars, 2010.
 • Aili C, Nilsson L. (2009) Rehearsing Accountability : How Pre-school Teachers go about appearing Professional. 2009. 37rd congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Trondheim, Norway, 5th to 7th of March.
 • Aili C, Hjort K. (2009) OCTOPUS in EDUCATION : new models of welfare – new demands on the teachers' profession. 37rd congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Trondheim, Norway, 5th to 7th of March.
 • Aili, C. (2008). Vänta, jag ska bara låsa upp först. - tidsgeografiska begrepp tillämpade på lärararbetet. [Wait, I just have to lock up the door first – time geographic conceptions applied on teacher work] Paper presented at Time geographic days, Halmstad University College, 8-9maj 2008.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Carola Aili
E-post: carola [dot] aili [at] soc [dot] lu [dot] se

Docent

Pedagogik

31

Universitetslektor

Pedagogik

+46 46 222 88 31

31

Bakgrund

Carola Aili är lektor pedagogik med inriktning mot lärande i arbetslivet. Hon har en doktorsexamen i pedagogik från Stockholms universitet.

Lyssna på Carola Aili

Filosofiska rummet, Sveriges radio, Min nya vän roboten.

 

"Men om vi vänjer oss vid manicker som skapats för att tillfredsställa snart nog alla våra mänskliga behov, bekräfta oss och ge oss ständiga kickar: vad gör det med vårt behov av varandra (...)"

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten