Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Corona/Covid-19 hösten 2021

Information till dig som studerar vid Sociologiska institutionen

1 november återgår universitetet till verksamhet utan restriktioner

Från och med den 1 november återgår Lunds universitet till en verksamhet utan restriktioner till följd av coronapandemin. Detta gäller enligt rektors beslut från den 17 juni 2021 och innebär att verksamheten som utgångspunkt ska bedrivas på campus.

På Sociologiska institutionen innebär det att våra lokaler har samma öppettider som innan pandemin (måndag-torsdag 7:30-17:00, fredag 7:30-16:00) och att möbleringen i lokalerna har återgått till normalt.

Höstens scheman ligger ofta kvar, men ibland läggs undervisning om till campus

När det gäller höstens scheman kommer dessa i huvudsak att ligga kvar, det vill säga en stor del av undervisningen kommer även under den andra halvan av terminen att ske digitalt. Hur stor andel av undervisningen som sker digitalt respektive på campus skiljer sig dock åt mellan olika kurser. För att veta hur det ser ut på just din kurs måste du titta på ditt schema i TimeEdit eller din kursyta i Canvas. Ändringar kan göras med kort varsel. Ha gärna för vana att kolla schemat för ändringar innan du ger dig av hemifrån.

Vissa moment som tidigare planerats att genomföras digitalt kan också komma att ställas om och istället förläggas till campus. Därför är det viktigt att du som student:

  • har möjlighet att ta dig till campus då så krävs, och
  • håller dig uppdaterad om eventuella schemaändringar.

Observera att du som student inte kan förvänta dig ”hybridlösningar”, dvs att undervisning ges både digitalt och på campus. Sådana lösningar kräver merarbete som vi tyvärr inte har resurser till. Nu fokuserar vi på att ge campus-undervisning av högsta möjliga kvalitet.

Campus och studiemiljöer

Covid-19 är fortfarande klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare behöver universitetet förhålla sig till detta. Det är därför viktigt att alla som befinner sig på plats i fakultetens lokaler även fortsatt bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö. Tänk på att:

  • hålla avstånd och undvik trängsel i den mån det går
  • stanna hemma om du har symtom
  • tvätta händerna ofta och noga eller använd handsprit
  • följa de instruktioner om möblering som finns anslagna i lärosalarna

Aktuella nationella råd och rekommendationer med anledning av covid-19 finns på krisinformation.se

Vill du vaccinera dig mot Covid-19?

På Lunds universitets webbplats www.lu.se/studera/coronavirusetcovid-19-information-studenter finns information om hur du gör.

Service och stöd

Service och stöd för dig som är student vid Lunds universitet - läs mer på lu.se/nuvarande-student

Campus Online - digitalt stöd i pluggvardagen

För dig som pluggar en samhällsvetenskaplig kurs eller utbildning.

Ett onlinebaserat stöd för alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Genom Campus Online får du tillgång till en mängd olika webbinarier om studieteknik, tips gällande studiemotivation och annat som kan vara extra nyttigt när du pluggar på distans.

Ta del av Campus Online genom lärplattformen Canvas