Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Corona/Covid-19 hösten 2021

Information till dig som studerar vid Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19. Alla studenter vid Lunds universitet uppmanas tills vidare att som utgångspunkt studera hemifrån. Institutionsbyggnaden är just nu stängd för studenter och ska öppna igen 30 augusti.

Höstterminen 2021: planer för stegvis återgång

På grund av den rådande samhällsspridningen av covid-19 genomförs undervisningen just nu med hjälp av digitala verktyg (online).

Planeringen för höstterminen 2021 utgår från att undervisning och examination kommer att genomföras både digitalt och på campus, under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till ansvariga myndigheters regler och rekommendationer.

Vi gör vårt bästa för att se till att du får undervisning av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi anpassar undervisningen och följer Lunds universitets beslut för att begränsa risken för smittspridning.

Studera hemifrån i första hand vidare

Lunds universitet har sedan tidigare beslutat att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt till och med åtminstone 29 augusti 2021. Alla studenter vid Lunds universitet uppmanas därför tills vidare att som utgångspunkt studera hemifrån. För dig som måste vara på campus, se avsnittet "Studie- och datorplatser samt bibliotek".

Läs mer om beslutet på universitetets centrala webbplats www.lu.se

Undervisning och examination

All undervisning och examination vid Samhällsvetenskapliga fakulteten genomförs till och med 29 augusti digitalt utan fysisk närvaro i fakultetens lokaler. Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt, kan dock undantas efter beslut av fakultetens dekan.

Program- och kursspecifik information

Du som är student kommer att inför terminsstarten få program-/kursspecifik information från din utbildning via ditt Välkomstbrev

Därefter kommer uppdateringar att göras i din lärplattform Canvas eller i ditt schema i Timeedit.

På grund av pandemin kan vissa ändringar i schema och kursformat göras med kort varsel.

Vänligen håll noggrann koll på ditt schema i TimeEdit och din kursplattform i Canvas för den senaste informationen gällande din kurs.

Studie- och datorplatser samt bibliotek

Sociologiska institutionens byggnad är just nu stängd för studenter och kommer att öppna igen 30 augusti. Håll gärna koll på vår Kontaktsida för den allra senaste informationen om öppettider.

Som student ska du bara vistas på campus om du till exempel behöver

  • söka information som du inte kan nå hemifrån
  • behöver använda referensmaterial
  • behöver få tillgång till utrustning för digital undervisning och examination.

Alla som behöver röra sig i fakultetens lokaler måste tillsammans bidra till att upprätthålla en säker miljö. Det är därför mycket viktigt att du som behöver besöka campus:

  • håller 2 meters avstånd till andra besökare
  • stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
  • tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
  • följer aktuella avgränsningar i lokalerna
  • respekterar möblering och inte flyttar runt stolar och bord
  • inte ställer fram undanplockade möbler.

Bokningsbara dator- och studieplatser

Finns i dagsläget i byggnad Eden samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund. Platserna måste bokas i förväg.

Boka studie- eller datorplats i Eden eller i biblioteket i Lund via bibliotekets hemsida

Bibliotekets sommaröppettider

Ej bokningsbara studieplatser

Byggnad Eden i Lund har under vårterminen 2021 kunnat erbjuda enskilda, ej bokningsbara studieplatser. Eden håller dock stängt mellan 4 juni - 23 augusti, vi hänvisar under sommarmånaderna till de bokningsbara platserna på biblioteket.

Studieplatser på andra fakulteter

Om det är fullbokat på biblioteket finns det möjlighet att leta lediga studieplatser på andra fakulteter. Universitetet har tagit fram en karta som visar vilka byggnader i Lund som erbjuder coronaanpassade studieplatser.

Karta över coronaanpassade studieplatser i Lund på lu.se

Samhällsvetenskapliga bibliotekets service

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund håller öppet i begränsad omfattning, läs mer om bibliotekets aktuella service på deras webbplats.

Bibliotekets webbplats sambib.lu.se

Stöd som finns att få

Campus Online

Onlineservice, mötesplatser och events för studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten! Är aktivt under terminstid för att kompensera frånvaron av fysiska träffar. Campus Online är ett samarbete mellan fakultetens institutioner, centrum och Samhällsvetarkåren.

Ta del av Campus Online genom lärplattformen Canvas

Information om digital examination

Läs mer om stöd och verktyg inför din kommande tenta

Studievägledare

Studievägledare kan erbjuda stöd och vägledning i studierelaterade frågor.

Kontaktuppgifter till studievägledare

Studenthälsan 

Studenthälsan ger stöd, råd och behandling. Tid bokas via hemsidan.

Studenthälsans sida på lu.se

Studieverkstaden

Studieverkstaden erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan. 

Studieverkstadens sida på lu.se