Corona/Covid-19 läsåret 2020/21

Information till dig som studerar vid Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19. Vi uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet.

En digital start på vårterminen 2021

Sveriges regering införde den 18 december skärpta restriktioner för hela landet. Som en följd av dessa har Lunds universitets rektor beslutat att uppmana alla studenter att studera hemifrån till och med den 24 januari 2021. Studieplatser och datorsalar ska fram till detta datum hållas stängda. Övriga utrymmen för studenter, exempelvis grupprum, lunchrum och fikarum ska också hållas stängda.

Första delkursen blir digital

På Sociologiska institutionen strävar vi efter att alla kurser så snart som möjligt ska ha något campusbaserat moment igen, men räkna med att den inledande delen av vårterminen 2021 kommer att bedrivas till största delen med hjälp av digitala verktyg. Detta gäller till att börja med delkurs 1.

Vi gör vårt bästa för att se till att du får undervisning av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi anpassar undervisning och lokaler för att begränsa risk för smittspridning.

Bibliotek ska hållas begränsat öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Rektors beslut påverkar vår verksamhet i första hand till och med den 24 januari 2021. Vilka förutsättningar som kan gälla för tiden från och med den 25 januari 2021 kommer att meddelas via din kursyta i lärplattformen Canvas.

Program- och kursspecifik information

Du som är student kommer inför terminsstarten att få program-/kursspecifik information från din utbildning via ditt Välkomstbrev

Därefter kommer uppdateringar att göras i din lärplattform Canvas eller i ditt schema i Timeedit.

På grund av pandemin kan vissa ändringar i schema och kursformat göras med kort varsel.

Vänligen håll noggrann koll på ditt schema i TimeEdit och din kursplattform i Canvas för den senaste informationen gällande din kurs.

Observera att exakt tid anges i schemat. Denna termin kommer föreläsningar och seminarier börja vid den exakta tidpunkt som anges i schemat (dvs så kallad akademisk kvart kommer inte tillämpas).

Stort tack för din förståelse!

Fakultetens åtgärder för en säker studiemiljö

Att studera hos oss ska vara tryggt. Samhällsvetenskapliga fakulteten har därför genomfört en rad åtgärder för att undervisningen i våra lokaler ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 

 • Vi har anpassat möbleringen i våra lokaler så att avstånd ska kunna hållas.
 • Undervisningssalar kommer att utnyttjas under en större del av dagen för att sprida ut undervisningen.
 • Handsprit finns tillgängligt utanför lärosalar
 • Desinfektionsservetter finns tillgängliga i alla salar på Sociologiska institutionen. 

Den senaste informationen från fakulteten och universitetet

Minskad smittspridning – allas ansvar 

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss: 

 • håller avstånd! (1,5 m)
 • stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
 • tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
 • lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutad lektion
 • respekterar avgränsningar i lokalerna
 • respekterar möblering i lektionssalar och inte flyttar runt stolar och bord
 • inte rör undanplockade möbler

Ta hand om varandra. Tillsammans hjälps vi åt!