Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

5 ny

David Wästerfors

Professor

5 ny

Inre prat

Författare

  • David Wästerfors

Redaktör

  • Ingrid Bosseldal
  • Janna Lundberg
  • Martin Malmström

Summary, in Swedish

Med hjälp av den amerikanske sociologen Norbert Wiley försöker jag beskriva inre tal på ett sociologiskt och socialpsykologiskt sätt. Inre tal består av ord eller indikerade ord, kondenserade och fragmentariska repliker, och det befolkar vårt inre med både förflutna och framtida röster från det samhälle som vi lever i. Det påminner oss om att vi inte är determinerade i våra handlingar utan snarare övervägande och begrundande varelser, och det fungerar som ett slags uttolkare av en vidare och mer ogripbar medvetandeström.

De exempel jag tar fasta på handlar om malande respektive peppande ord – det inre prat som kritiserar eller lyfter oss – samt identitetsgivande ritualer i vårt inre som hakar fast i eller tar spjärn mot det som sägs eller antyds i det yttre samhället, det vill säga i våra grupper och situationer. Kamper i samhället blir på så sätt även kamper i människors inre. De sociala miljöernas tysta röster blir inre röster som vi dagligen tampas med.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Sidor

259-270

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Studies of Educational Sciences

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Lund University (Media-Tryck)

Ämne

  • Sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 2002-6323