Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

5 ny

David Wästerfors

Professor

5 ny

Grått, tråkigt, totalkriminellt? Diplomatiska beskrivningar av Polen – en fallstudie

Författare

 • David Wästerfors

Summary, in Swedish

Den omtalade globaliseringen förknippas inte bara med snabba finansiella rörelser utan också med ökat antal möten mellan etniska och nationella grupper. Beskrivningen av en sådan ökad kommunikation är ett stående inslag i såväl debatt (Martin & Schumann 1997) som samhällsvetenskaplig teoridiskussion (Bauman 1998, Beck 1998). Samtidigt anses det etniska identitetsbegreppet ha försvagats eller fragmentariserats (Alsmark 1997) och förvirring eller nyskapande uppstår även hos enskilda individer. Mot denna bakgrund blir etnisk eller nationell ”bildpolitik” intressant; det strategiska laborerandet av nationella beskrivningar. När den etniska och nationella kakofonin tilltar avkrävs personer på mellanstatliga eller interkulturella positioner en alltmer sofistikerad kompetens att presentera trovärdiga beskrivningar av nationella eller etniska enheter, och punktera felaktiga. Beskrivningar

eller bilder krävs för att fylla en efterfrågan på kunskap, vars grundfrågor är ”hur är vi?” och ”hur är de andra?”. Sådan kunskap kan sedan fungera som grund för handling samtidigt som kunskapsproduktionen i sig är

en handling. Syftet med denna studie är att beskriva och tolka den praktiska och återberättade bildpolitik som urskiljs i ett fall: en intervju med en svensk beskickningschef i Polen. Under intervjun laborerar den intervjuade med olika bilder av Polen och Sverige.

Studien belyser en ”kulturell översättare” vars position blir allt viktigare i takt med att Sverige får fler förbindelser med Polen och övriga Öst- och Centraleuropa.

Polen har från svensk synvinkel återupptäckts under de senaste åren, framför allt ur företagar- och handelssynpunkt. Studiens tolkning sker mot

bakgrund av en kvalitativ undersökning där 15 personer har intervjuats som helt eller delvis arbetar i Polen eller Tjeckien.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2000

Språk

Svenska

Sidor

97-114

Publikation/Tidskrift/Serie

Statsvetenskaplig tidskrift

Issue

2

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Fahlbeckska stiftelsen

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sociologi
 • diplomati
 • bildpolitik
 • identitet
 • diskurs
 • Östeuropa
 • postkommunism
 • Sverige
 • sociology

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0039-0747