Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

5 ny

David Wästerfors

Professor

5 ny

Konflikthantering i ungdomsvård ur ett sociologiskt perspektiv

Författare

 • David Wästerfors

Summary, in English

Ett bråk passerar sällan obemärkt, tvärtom väcker det människors intresse och engagemang. Men vad innebär uppmärksamheten för bråkets utveckling? Hur hanteras en mellanmänsklig konflikt? Denna rapport berättar om bråkets betydelse, varierande förlopp och hantering i ungdomsvården utifrån etnografiskt material (observationer och intervjuer) från framför allt en institution, här kallad Silverbäcken. Med hjälp av empiriska exempel argumenterar författaren för ett sociologiskt perspektiv på ungdomsvårdens konflikthantering. Konflikter visar sig vara sammanflätade med institutionens vardagliga sysslor, och personalens tillrättavisningar eller ingripanden ”förhandlas fram” i socialt samspel. En rad användbara begrepp förklaras och belyses: mikropolitik, eskalering och de-eskalering, situationella och institutionella åtgärder, going concerns, behärskning, bråkförklaringar och låtsasbråk. Rapporten innehåller även en forskningsöversikt och reflektioner över forskarens relation till fältet.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2009

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Forskningsrapport SIS FoU

Volym

3

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Statens institutionsstyrelse

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • play
 • going concerns
 • micro-politics of trouble
 • treatment
 • juvenile delinquents
 • youth care
 • conflict
 • quarrel
 • doing gender
 • sociology
 • sociologi

Status

Published

Report number

3

Forskningsgrupp

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1404-2576